Debatti: 1970-luvun arkkitehtuurin aatteet ja arki tänään 

KeskusteluArkkitehtuuriKaupunkisuunnitteluHistoria
Milloin la 16.09.2023
Missä Vuotalo, Mosaiikkitori 2, 00980 , Helsinki
Esteetön Kyllä
Kieli Suomi / Englanti
Lisätietoja Website Instagram Facebook

Ajankohta: Lauantai 16.9.2023 kello 13–17
Kieli: suomi ja englanti
Osallistuminen: maksuton | ennakkoilmoittautuminen

Dialogiin perustuvassa ja osallistavassa tapahtumassa keskustellaan arkkitehtuurista, aatteista ja arjesta 1970-luvun debatointikulttuurin hengessä.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Architectural Democracy -kollektiivi, Arkkitehti-lehti, Arkkitehtuurimuseo, Docomomo Finland ja Vuotalo. Tapahtuman juontaa arkkitehti, tekniikan tohtori, Aalto-yliopiston humanitaarisen arkkitehtuurin työelämäprofessori ja Arkkitehtuurimuseon säätiön hallituksen puheenjohtaja Saija Hollmén.

Debatti 1: 1970-luvun rakennusperintö – uhka vai mahdollisuus?

1970-luvun rakennukset ja rakennettu ympäristö ovat tällä hetkellä monessakin suhteessa ajankohtaisia. Rakentamisen volyymi oli 1970-luvulla suuri, ja aikakauden kohteet ovat tulleet laajasti peruskorjausikään. Aikakauden rakennustavoista johtuen moni kohde on tullut myös teknisen käyttöikänsä päähän. Tämä johtaa usein purkamiseen tai vähintäänkin radikaaleihin saneeraustoimenpiteisiin, korotuksiin ja muihin uudistuksiin. Etenkin kasvukeskuksissa täydennysrakentamis- ja tiivistämispaine uhkaavat niin aikakauden yksittäisiä kohteita kuin kokonaisia alueita. Tähän liittyy myös laajempi ongelma, joka koskee 1970-luvun rakennusten ja alueiden arvostusta: niillä on huono maine. Mainehaitan takia purkamisiin voidaan päätyä herkemmin kuin yleisesti arvostetumman rakennuskannan ja miljöiden äärellä.

Onko 1970-luvun rakennuskannan huono maine ansaittu? Onko aikakauden kohteiden arvostus ja suojelu ajan tasalla? Yllyttääkö rakennusosien kierrätettävyyden kehittäminen aikakauden rakennuskannan purkamiseen ekologisen kestävyyden varjolla? Muun muassa näiden kysymysten pohdintaan Suomen Docomomo haastaa debattiin kutsumansa asiantuntijat.

Keskustelun kieli on suomi. Keskustelun järjestää Docomomo Suomi Finland ry ja moderoi yhdistyksen hallituksen jäsen ja Arkkitehtuurimuseon vs. tutkimus- ja tietopalvelupäällikkö Petteri Kummala. Keskustelemassa ovat arkkitehti ja tutkija Kaisa Karvinen, arkkitehti Tapani Mustonen ja tutkija Juha Vuorinen.

Debatti 2: Arkkitehtuurin aatteet ja arki vuonna 2023

Arkkitehti-lehti ja Rakennustaiteen seura järjestivät vuonna 1974 keskustelutilaisuuden ”Arkkitehtuurin aatteet ja arki”. Suomalaisen arkkitehtuurin tilaa ruotivat tuolloin muun muassa Maija Kairamo, Juhani Pallasmaa, Timo Penttilä ja Reima Pietilä. Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laatu oli Suomessa jatkuvasta heikentynyt, mutta näkemykset sen syistä ja ratkaisuista tilanteen parantamiseksi vaihtelivat.
Tilaisuuden alustaja Kirmo Mikkola selitti kehitystä niin yhteiskunnallisilla muutoksilla, rakentamisen teollistumisella kuin arkkitehtikunnan asenteilla. Samankaltaisia argumentteja kuulee usein myös tämän päivän keskusteluissa arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta. Mikkola heitti alustuksessaan ilmaan myös ajatuksen, että tieteen ja tekniikan huimasta kehitysvauhdista huolimatta historia tuntui toistavan itseään.

Olemmeko siis jälleen samojen ongelmien äärellä kuin 1970-luvulla? Entä löytyisikö sen ajan arkkitehtuurista ja keskusteluista ratkaisuja nykypäivän ongelmiin? Muun muassa näiden kysymysten pohdintaan Arkkitehti-lehti haastaa debattiin kutsumansa asiantuntijat.

Keskustelun kieli on suomi. Keskustelun järjestää Arkkitehti-lehti ja moderoi lehden päätoimittaja Kristo Vesikansa. Keskustelemassa ovat arkkitehdit Selina Anttinen Anttinen Oiva Arkkitehdeista, Matti Jänkälä You Tell Me -kollektiivista ja Antti Nousjoki ALA Arkkitehdeista.

Debatti 3: Meidän on parannettava osallistavaa kaupunkisuunnittelua!

Kaupunkien osallistamisen strategiat ovat kokeneet merkittäviä muutoksia viime vuosikymmeninä. 1970-luvulla kaupunkilaisten osallistaminen kaupunkisuunnitteluun oli alkuvaiheessa, ja se koostui pääasiassa julkisista kuulemisista ja yhteisöjen tapaamisista. Osallistamisen tavoitteena oli kerätä palautetta yhteisön jäseniltä, mutta näistä lähestymistavoista puuttui usein aito osallisuus ja mahdollisuus vaikuttaa.

Nykyään strategiat ovat edistyneempiä ja monimuotoisempia, ja niissä käytetään erilaisia menetelmiä, kuten verkkokyselyjä, sosiaalisen median kampanjoita, yhteissuunnittelutyöpajoja ja osallistuvaa budjetointia. Näiden menetelmien tavoitteena on edistää yhteistyökykyisempää ja yhdenvertaisempaa suunnitteluprosessia, jossa yhteisön jäsenet osallistuvat aktiivisesti päätöksentekoon. Ymmärrys siitä, että osallistamisen strategiat tulisi räätälöidä tietyille yhteisöille kulttuuriset, kielelliset ja sosioekonomiset tekijät huomioon ottaen, lisääntyy yhä edelleen. Tämä johtaa kohdistetumpiin ja osallistavampiin strategioihin, joiden avulla yhä useammat äänet ja näkökulmat voidaan ottaa huomioon.

Tapahtuman viimeisessä keskustelussa osallistujia pyydetään arvioimaan tapahtuman aikana kuulemaansa, ja osallistumaan keskusteluun osallistavien työkalujen mukauttamisesta ja käyttämisestä erilaisissa hankkeissa.
Keskustelun kieli on englanti. Keskustelun järjestää Architectural Democracy -kollektiivi ja moderoi kollektiivin jäsenet Pedro Aibeo ja Mark Linder. Keskustelemassa yleisön kanssa ovat kaikki kahden edellisen debatin keskustelijat.

Osallistuminen

Ilmoittaudu tapahtumaan tällä lomakkeella viimeistään tiistaina 12.9.2023.

Tapahtumaan voidaan ottaa yhteensä 200 osallistujaa. Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova ja henkilökohtainen: yhdellä lomakkeella voi tehdä ainoastaan yhden ilmoittautumisen yhdelle henkilölle. Lomakkeen onnistunut lähettäminen on merkki onnistuneesta ilmoittautumisesta. Jos joutuisit perumaan osallistumisesi, ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen: jemina.lindholm@mfa.fi. Tieto mahdollisesta esteestä on tärkeä, jotta voimme antaa paikkasi jonotuslistalla seuraavalle.

Saavutettavuus

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Tapahtuma järjestetään suomeksi ja englanniksi. Tapahtumassa on tarjolla virvokkeita. Tapahtuma striimataan kokonaisuudessaan Helsinki-kanavalle, josta se on mahdollista katsoa reaaliajassa tai tallenteena jälkikäteen kahden viikon ajan.

Vuotalo on liikuntaesteetön. Lisätietoja Vuotalon saavutettavuudesta löydät tästä linkistä.

Arkkitehtuurimuseossa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet, joihin sitoudutaan kaikessa museon toiminnassa. Lisätietoja Arkkitehtuurimuseon turvallisemman tilan periaatteista löydät tästä linkistä.

Lisätietoja

Jemina Lindholm
Yleisötyövastaava, Arkkitehtuurimuseo
+358 45 7731 0476
jemina.lindholm@mfa.fi