Länk – Link – Linkki

NäyttelyTyöpajaKeskusteluLuentoUudet materiaalit
Milloin to 09.09.2021 - su 19.09.2021
Aika klo 10:00-20:00
Missä Hanasaarenranta 5, 02100, Espoo
Esteetön Kyllä
Kieli Suomi / Ruotsi / Englanti
Lisätietoja Website Instagram Facebook

Taideteollisen alan taiteilijajärjestöt TaiteiIijat O ja Fiber Art Sweden järjestävät yhteisnäyttelyn Hanasaaren kulttuurikeskuksen galleriassa 9.9.2021–30.1.2022. Näyttelyyn osallistuu yhteensä 15 taideteollisen alan taiteilijaa Suomesta ja Ruotsista. Molempien yhdistysten jäsenet liikkuvat laajasti kuvataiteen, muotoilun ja käsityön alueilla, ja työskentelylle on keskeistä vahva suhde käytettyyn materiaaliin. Materiaali määrittää usein myös teosten konkreettista ja käsitteellistä sisältöä. Näyttelyn tavoite on uuden verkoston luominen Suomessa ja Ruotsissa toimiville taideteollisen alan taiteilijoille.

Näyttelyyn osallistuu kuusi taiteilijaa tai taiteilijaryhmää Suomesta ja kuusi Ruotsista. Molempien maiden taiteilijat ovat olleet yhteydessä toisessa maassa työskenteleviin vastapareihinsa läpi näyttelyyn johtaneen luovan prosessin. Näyttelyn teokset on luotu taiteilijoiden välisessä vuoropuhelussa ja teosten välinen dialogi jatkuu edelleen Hanasaaren näyttelyssä.

 

Konstnärerna O och nätverket Fiber Art Sweden anordnar en gemensam utställning på Hanaholmen från 9.9.2021 till 30.1.2022. Totalt 15 konstnärer från Finland och Sverige deltar i utställningen. Alla utvalda konstnärer är verksamma inom bildkonst, design och hantverk och alla har en stark koppling till materialet, som ofta definierar verkens konkreta och konceptuella innehåll. Målet med utställningen är att skapa ett nytt nätverk för konstnärer inom konst och design i Finland och Sverige.

Sex konstnärer från Finland och sex konstnärer eller konstnärsgrupper från Sverige har medverkat i utställningen. Konstnärerna i bägge dessa länder har kommunicerat med sina motparter i det andra landet tvärs genom den konstnärliga processen som kulminerar i utställningen på Hanaholmen. Verken har skapats i dialog med varandra och de samtalar också sinsemellan på själva utställningen.

Miia Kallio

Tapahtumaan liittyvät viestit voi lähettää myös Taiteilijat O ry:n pj:lle Reetta Hiltuselle: reettahiltunenart@gmail.com