Helsinki Design Weekin vuoden 2018 teema on TRUST

Helsinki Design Weekillä luotetaan muotoilun kykyyn ratkaista monimutkaisiakin ongelmia.

Muotoilun yhtenä tehtävänä on kyseenalaistaa olemassa olevia tapoja ja etsiä uusia ratkaisuja. Se tuo järjestystä ja käytettävyyttä kaoottiseen maailmaan estetiikkaa unohtamatta. Uusien ratkaisujen löytäminen ei aina ole helppoa, ja vahvan ammattitaidon lisäksi vaaditaan näkemystä ja itseluottamusta.

Helsinki Design Week on yhteistyöalusta muotoilualan toimijoille ja yleisölle. Toiminta-alustamme on avoin ja perustuu luottamukseen. Kehitymme vuorovaikutteisesti kansainvälistymällä eli verkostomaisesti yhteistyössä, muihin toimijoihin luottaen. Se edellyttää avoimuutta, kommunikointia ja yhteistyökykyä. Ihmiset ovat valmiita jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan toistensa kanssa vasta kun luottamus on saavutettu.

Helsinki Design Weekin vuoden 2018 teema on TRUST. Teema on ajankohtainen, koska jakamistalous – murros omistajuudesta käyttäjyyteen – perustuu ihmisten väliseen luottamukseen, samoin kuin työn tekemisen muutos, lisääntyvä etätyö ja monipuolistuva verkostotyöskentely sekä kaikilla tasoilla digitalisoituva palveluyhteiskunta.

Kuinka muotoilu reagoi muutokseen? Kuinka muotoilulla voidaan lisätä luottamusta ja avoimuutta? Mitä tekoja tarvitaan, jotta luottamus syntyy? Millaisia uusia tuotteita, palveluita tai tapahtumia syntyy, jos muotoilijat rohkeasti yhdistävät voimiaan? Mitä luottamus tarkoittaa muotoiluprosesseissa?

Helsinki Design Weekillä luotetaan muotoilun kykyyn ratkaista monimutkaisiakin ongelmia. Esittelemme niitä ensi syyskuussa ympäri Helsinkiä yhdessä muotoilijoiden ja yritysten kanssa. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan ja haluat keskustella (luottamuksellisesti) kanssamme, ole ystävällisesti yhteydessä vastaavaan tuottajaamme Moona Tikkaan (moona.tikka(at)helsinkidesignweek.com).

Pohjoismaiden suurin muotoilujuhla järjestetään 6.–16.9.2018. Tapahtuman Open Call -haku aukeaa kevättalvella 2018 ja ohjelma julkaistaan kesällä 2018.