HIAPin muotoiluresidenssi 2018: Esittelyssä Elina Laitinen

Hei Elina! Kerro vähän itsestäsi; taustastasi ja kiinnostuksenkohteistasi.

Olen Helsingissä toimiva suunnittelija ja taiteilija. Suunnittelen muotia, vaatteita, tekstiilejä ja konsepteja. Työni pohjaa usein käsityötaitoon ja hitaaseen valmistamiseen. Valmistuin muoti- ja mallistosuunnittelun maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

Mitä teet tai tutkit tällä hetkellä?

Pyhävaatteita; konseptia, jonka kehitin vuonna 2016. Tällä hetkellä valmistelen vuoden 2018 Pyhävaatteita-mallistoa, joka koostuu kierrätetyistä T-paidoista. Tässä mallistossa teen kankaaseen kuvioita auringonvalon avulla.

Mikä sinua kiinnostaa Helsingissä ja miksi hait muotoiluresidenssiin? 

Hain residenssiin päästäkseni vuorovaikuttamaan ja verkostoitumaan samanhenkisten ihmisten kanssa. Taiteellinen työni on itsenäistä. Voisi sanoa, että valmistusprosessini on joskus yksinäinen, ja siksi minusta oli tärkeää peilata omaa tekemistä keskustelujen ja kontekstien kautta.

Mitä aiot tutkia tai tuottaa Helsingin residenssin aikana?

Tutkin residenssin aikana kotiompelukulttuuria ja sen roolia nyky-yhteiskunnassa. Haluaisin löytää ihmisiä, jotka ompelevat vielä vaatteita kotona, ja tutkia heidän toimintaansa suunnittelijan näkökulmasta. Minua kiinnostaa vaatteiden tunnearvo, ja haluaisin tutkia, miten valmistusprosessi vaikuttaa vaatteen ja sen tekijän välille muodostuvaan suhteeseen.

Mitä toivot saavasi residenssistä omaan toimintaasi tai näkemykseesi ja kokemuspohjaasi?

Toivon residenssistä entistä parempia ideoita muoti- ja vaatesuunnittelun arvonluontielementeiksi.

Mikä sinua kiinnostaa HIAP-muotoiluresidenssin tämän vuoden teemassa Arranging practice: Proximity, distance, instance?

Vaatteiden tekemisestä ja tuotannosta on tullut länsimaalaisille hyvin etäinen asia. Ostamme vaatteita ymmärtämättä, miten ne valmistetaan. Se on varmasti yksi syy myös vaatteiden arvostuksen laskuun. Peilaan nykypäivän kotiompelukulttuuria aikoihin, jolloin itse tekeminen oli ainoa keino saada uusia vaatteita.

Millainen rooli tai merkitys toimintatapojesi kriittisellä tarkastelulla on suunnittelijan työssäsi?

Opiskelin muotialaa tullakseni suunnittelijaksi. Tavoitteeni oli perinteinen uusien vaatteiden suunnittelu markkinoille, mielellään isossa yrityksessä ulkomailla. Maisterintutkintoani viimeistellessäni ymmärsin, että minun pitääkin tehdä jotakin muuta. Minulle on tärkeää etsiä uusia luovia tapoja, joita kaupallisuus ja markkina eivät sanele. Muotisuunnittelu tarvitsee vaihtoehtoisia toimintatapoja, koska nykyinen järjestelmä on niin monella tapaa vahingollinen.

Mitä Helsingin muotoiluympäristöllisiä ulottuvuuksia pidät kriittisen jatkotarkastelun arvoisina tämän residenssin lisäksi?

Viime vuosina Helsinki on parantanut mainettaan muotikaupunkina. Varsinkin toukokuussa on paljon muotitapahtumia, ja kansainväliset muotiammattilaiset ovat löytäneet kaupungin. Helsinki voisi hakea potentiaalia uusien sukupolvien muotikohteena, missä tuetaan vaihtoehtoisia muotityylejä ja uskalletaan kyseenalaistaa tuntemamme muotimaailma. Helsingin repertuaari voisi heijastaa enemmän yhteiskunnan arvoja ja olla humaanimpi ja rajoittamattomampi. Haluaisin nähdä Helsingin monimuotoisena muodin pääkaupunkina, joka tarjoaa monipuolisia kokemuksia nykyisten muotiesitysten ja -tilojen rinnalla.

Save the Date:

Laura Spring ja Elina Laitinen kertovat työskentelystään ja HIAP muotoiluresidenssin puitteissa tekemästään tutkimuksesta Designmuseossa perjantaina 25.5. klo 16-18. Springin ja Laitisen kanssa keskustelevat Martin Born (kuraattori, HIAPin muotoiluresidenssi), Leena Svinhufvud (Designmuseo) ja Juuso Tervo (Aalto-yliopisto).