WorkUp! -seminaari tuo yhteen Helsinki Design Weekin ja Työelämä 2020 -hankkeen

Työelämä 2020 -hankkeen visiona on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Syyskuussa hankkeen ja Helsinki Design Weekin yhteistyössä järjestämä WorkUp! -seminaari tarkastelee tavoitetta erityisesti tekoälyn ja etiikan näkökulmasta.

Seminaari järjestetään ensimmäistä kertaa HDW:n ja Työelämä 2020 -hankkeen yhteistyönä. Tilaisuuden teema ”Tekoäly ja etiikka” asettaa teknologian haasteet ja mahdollisuudet seminaarin keskiöön. Aihetta on tarkoitus käsitellä sekä työelämän että muotoilun näkökulmasta.  

Aamupäivä on jaettu kahteen teemoitettuun osioon, joista kumpikin kestää reilun tunnin. Ensimmäisen osion Keynote-puhujana toimii Futuricen Minna Mustakallio. Hänen aiheensa on työn muotoilu tekoälyn keinoin. Tilaisuuden toinen teema punnitsee eettisiä kysymyksiä tekoälyn suunnittelussa ja sen alustaa seminaarin toinen keynote-puhuja, filosofi Maija-Riitta Ollilla.

Puheiden jälkeisiin paneelikeskusteluihin osallistuvat keynote-puhujien ohella Jaakko Särelä (Reaktor), Petri Lattu (Nordkapp) sekä Jaana Leikas (VTT). Tilaisuuden juontaa aiemmista seminaareista tuttu Erik Bäckman Milttonista.

”Hyvien oppimismahdollisuuksien ja suuren itseohjautuvuuden vastapainona yksilöillä on Suomessa suuri vastuu omasta työstään. Tämä näkyy suurena henkisenä kuormituksena. Tekoälyn muokatessa työn luonnetta, on kehitettävä työvoiman valmiutta muutokseen parantamalla työn organisointia, esimiestyötä ja työyhteisöjen sosiaalista toimivuutta”, Work Up! -seminaarin työryhmän vetäjä Tuomo Alasoini perustelee aihevalintaa.

Alasoini toimii Työterveyslaitoksella tutkimusprofessorina ja on mukana myös työ- ja elinkeinoministeriön tekoälyohjelman Työn ja yhteiskunnan muutos –työryhmässä. Alasoini oli mukana kirjoittamassa keväällä julkaistua Tekoälyajan työ –raporttia, jossa etiikka on yhtenä teemana. Raportin mukaan tekoälyä koskevat eettiset näkökulmat on huomioitava, koska niillä on suoria vaikutuksia yritysten liiketoimintaan. Arvoista, joiden mukaan tekoälyä kehitetään ja hyödynnetään, voi tulla jatkossa yritysten brändiarvoon vaikuttavia tekijöitä.

Work Up! -tapahtumasarja on osa Työelämä 2020 –hankkeen seminaarien joukkoa, jolla haetaan näkökulmia, mahdollisuuksia ja käytännön kokemuksia siitä, kuinka työtä voidaan ajatella ja tehdä uudella tavalla. Tapahtumasarja pyrkii myös lisäämään yleisön tietoisuutta kulloinkin käsiteltävästä teemasta ja vaikuttamaan julkiseen keskusteluun. Yksi hankkeen laajemmista päämääristä on löytää läpimurtoja uudenlaiseen, ihmisen näkökulmasta entistä parempaan työkulttuuriin ja uudenlaisiin mahdollisuuksiin osallistaa ihmisiä työelämään.

Viimeisen vajaan kahden vuoden aikana Work Up! -tapahtumissa on käsitelty älypalveluita, kiertotaloutta, robotiikkaa, monikulttuurista työelämää, yhteisöllisiä työtiloja ja joukkoistettua työtä. Tapahtumasarja on toteutettu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, Business Finlandin, Työterveyslaitoksen ja valtiovarainministeriön kanssa.  

Työelämä -hankkeen pääosassa vuonna 2018 on luottamus

Työelämä 2020 -verkostohankkeen tavoite perustuu vuonna 2012 kolmikannassa laadittuun kansalliseen työelämästrategiaan ja hanketta koordinoidaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Vision toteutumisen kannalta on oleellista, että työpaikoilla on kehittämistä tukeva kulttuuri, jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä. Hankkeen mukaan on myös tarpeen kehittää vuorovaikutteista ja ennakoivaa toimintaa, jossa johtaminen on laadukasta ja teknologiaa hyödynnetään uusin tavoin.  

Suomen työelämä sijoittuu jo tällä hetkellä eurooppalaisessa vertailussa korkealle. Hankejohtaja Margita Klemetin mukaan työelämän laatua mitataan yleensä sillä, millaisia mahdollisuuksia ihmisellä on oppia, kehittyä ja vaikuttaa työssään.

Tänä vuonna hanke keskittyy herättämään keskustelua luottamuksesta. Sen viestinä on, että ”luottamus on työelämän tärkeintä pääomaa ja että vain luottamuksen varaan voidaan rakentaa menestyvää yrityskulttuuria”. Myös tämän vuoden Helsinki Design Week käsittelee luottamuksen teemaa, joten festivaalin ja sen aikana järjestettävän seminaarin yhdistäminen on luontainen valinta.

Seminaari on ilmainen ja pääset ilmoittautumaan siihen 31.8 asti täällä. Tilaisuutta voi myös seurata verkkolähetyksen kautta Työelämä 2020 -hankkeen nettisivuilta.

OHJELMA

KLO. 9.00        Seminaari alkaa

Lyhyesti tekoälystä, juontaja Erik Bäckman

TEEMA 1: Työn muotoilu tekoälyn keinoin: Keynote-puheenvuoro: Minna Mustakallio, Futurice

Paneelikeskustelu: keskustelijoina Minna Mustakallio, Futurice), Jaakko Särelä (Reaktor), Petri Lattu (Nordkapp) ja Jaana Leikas (VTT)

KLO 10.15       Tauko

KLO 10.45       TEEMA 2: Eettiset kysymykset tekoälyn suunnittelussa: Keynote-puheenvuoro: Maija-Riitta Ollila

Paneelikeskustelu: keskustelijoina Maija-Riitta Ollila, Jaakko Särelä, Petri Lattu ja Jaana Leikas

KLO 12.00        Seminaari päättyy