Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuuden toteuttamisen selvittäminen etenee

Uuden Arkkitehtuuri- ja Designmuseokokonaisuuden selvittäminen siirtyy seuraavaan vaiheeseen Helsingin kaupungin OKM:n, Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon toimesta. Elokuussa luovutettu esiselvitys on pohjana uuden kansainvälisen huipputason toimijan luomiselle.

Hankkeen tavoitteena on, että konseptisuunnitelman pohjalta valtio, Helsingin kaupunki sekä Suomen arkkitehtuurimuseota ja Designmuseota ylläpitävät säätiöt voisivat päättää hankkeen jatkovalmistelusta toimenpiteineen. Projekti toteutetaan yhteistyössä Suomen arkkitehtuurimuseo ja -tiedotuskeskussäätiön ja Designmuseon säätiön kanssa. Hankkeen toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin nimeämä ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii toimitusjohtaja Tuomas Auvinen Creader Oy:stä.

Valmisteluhankkeessa laaditaan konseptisuunnitelma uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta. Suunnitelmassa kuvataan valtion, kaupungin ja museoiden yhteinen näkemys uuden toimintakokonaisuuden keskeisistä tavoitteista, toimintatavoista ja kohderyhmistä sekä kansainvälistä huipputasoa edustavasta toteutuksesta.

”Helsinki on vahvasti sitoutunut kansainvälisesti kunnianhimoisten hankkeiden toteuttamiseen kaupungissa. Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo olisi kiinnostava lisä kaupungin jo ennestään korkeatasoiseen tarjontaan, sekä kiinnostava vierailukohde myös matkailijoille. Helsinki haluaa profiloitua kansainvälisesti arkkitehtuurin ja designin edelläkävijäkaupunkina”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

”Arkkitehtuuri ja muotoilu ovat keskeinen osa Suomea ja Suomen identiteettiä. Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon nykyiset tilat eivät vastaa tätä todellisuutta. Suomi ansaitsee kansainvälisesti vetovoimaisen museon, jonka konsepti on rohkeasti moderni. Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon tulee vastata tähän tarpeeseen tarjoamalla ainutlaatuisia kokemuksia ja uusia näkökulmia,” kerrotaan Muotoilu- ja Arkkitehtuurimuseon nettisivuilla.