Fiskars Village Art & Design Biennalen taidekuraattori on Jenni Nurmenniemi

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ruukkimiljöössä kesällä järjestettävä Fiskars Village Art & Design Biennale yhdistää kolme ohjelmakokonaisuutta yhdeksi kokonaisvaltaiseksi elämykseksi.

Nykytaiteen ja muotoilun yhdistävä taidefestivaali on kuratoitu kokonaisuus, joka osallistaa taiteilijoita, muotoilijoita, yleisöjä ja alueellista yhteisöä.Ruukkikylään sijoittuvien päänäyttelyiden ohella järjestetään pienempiä satelliittitapahtumia ympäri Raaseporin aluetta. Weekly esittelee biennaalin tekijöitä. Taidekuraattori Jenni Nurmenniemi on helsinkiläinen kuraattori ja yhteiskuntatieteilijä. Viime vuosina hän on työskennellyt HIAP – Helsinki International Artist Programme:ssa, jossa hänen erikoisalaansa ovat olleet taiteen ja ekologisen ajattelun kohtaamispinnat. Vuosina 2013–2018 hän kuratoi monialaista, kansainvälistä Frontiers in Retreat -projektia, ja parhaillaan hän on mukana kehittämässä ’jälkifossiilisia’ taiteen toimintatapoja Mustarinda -kollektiivin ja HIAP:n yhteishankkeessa (2018–2020). Nurmenniemi on kuratoinut näyttelyitä ja esityksiä Suomessa ja ulkomailla, viimeisimpänä ryhmänäyttelyn Fictional Frictions osana Etelä-Korean Gwangju Biennalea. 

Nurmenniemi tuo esiin valinnoissaan lajienvälisen kanssaelon ja korostaa materiaalien toimivuutta ihmiskeskeisen perspektiivin sijaan. Avainsanoja ovat immersiivisyys, huokoisuus, hengittävyys ja läpinäkyvyys. Ajalliset kerrostumat ympäristössä, jatkumot biennaalin eri tilojen välillä, sekä yhteydet laajemmin kylän arkkitehtuuriin ja sosiaaliseen rakenteeseen nostetaan esiin nykytaiteen keinoin.

Mikä on Fiskars Village Biennalessa kaikista kiinnostavinta?

Tässä biennaalissa erityisen kiinnostavaa on paitsi upea ympäristö ja yhteisö joihin näyttelyt kytkeytyvät, myös halu kokeilla ja tehdä totuttuja asioita toisin. Taidetta ja muotoilua, tekijöitä ja kokijoita yhdistävä Fiskars Village Biennale tuulettaa mielikuvia biennaalinäyttelystä. Määrän sijasta keskitytään laatuun ja pyritään tekemään asiat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Entä mitä odotat erityisesti?

Työnimi näyttelykokonaisuudelleni on kanssaelo, englanniksi being(s) with, ja punaisena lankana eroavaisuuksien kohtaamisen sekä yhdessäolon vaikeus ja ihanuus. Odotettavissa on monimuotoisia teoksia Fiskarsin sisä- ja ulkotiloissa taiteilijoilta, joista osa esittää ensi kertaa teoksiaan Suomessa. Luvassa on monenlaista yhdessä tekemistä ja erilaisten ideoiden yhteentörmäyksiä.

Kerro näyttelyistä tai biennaaleista, jotka erityisesti haluaisit nostaa esiin juuri nyt.

Minulle mielenkiintoisimpia näyttelyitä juuri nyt ovat kerrokselliset, prosessimaiset tapahtumat, joissa niukoista elementeistä syntyy mielenkiintoista sisältöä ja joihin voi osallistua eri tavoin. Tärkeimmät oivallukset ja uudenlainen ilmaisu eivät useinkaan kehity massiivissa megabiennaaleissa vaan ennemmin niistä hieman sivussa ja viistossa suhteessa valtavirtauksiin. Minua kiinnostaa myös näyttelyt ja toimijat jotka yhdistelevät eri taidemuotoja saumattomasti.

Muotoilukuraattori Jasper Morrisonin esittelyn löydät täältä. Ensimmäinen Fiskars Village Art & Design Biennale järjestetään yhteistyössä Onoman kanssa 19.5.-15.9.2018. Lisätietoja löydät täältä.