Ilmastovaikuttamisen kartta rakentui muotoilun avulla

Helsingin kaupungintalolla järjesttettiin Helsinki Design Weekin aikana ilmastotekoihin perehdyttävä Ilmastokoulu. Viikon aikana eri osa-alueista muodostui lopulta yhtenäinen kokonaisuus, visuaalinen ilmastovaikuttamisen kartta.

Helsingin kaupungintalolla järjestettiin ilmastotekoihin perehdyttävä Ilmastokoulu. Viikon aikana eri osa-alueista muodostui lopulta yhtenäinen kokonaisuus, visuaalinen ilmastovaikuttamisen kartta.

Kaikille avoimen kouluviikko koostui huippuasiantuntijoiden tarjoamista oppitunneista ja monipuolisista työpajoista. Viikon aikana tapahtumaan osallistuneet nuoret Merilahden ja Ressun peruskoulusta työstivät kestävään kehitykseen liittyviä ideoitaan ilmastovaikuttamisen kartan muotoon.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki vastaanotti nuorten tekemän kartan perjantaina 13. syyskuuta. Kartan kaupungille luovutti nuorten yhteissuunnittelua osallistavilla menetelmillä tukenut muotoilutoimisto LINK Design and Development.

Designin ja dialogin keinoin uudenlainen hahmotus aiheesta

Nuoret rakensivat ilmastovaikuttamisen karttaa työpajamuotoisesti kolmena päivänä ja aihetta käsiteltiin kolmesta näkökulmasta. Kaikki lähti ilmastonmuutoksen juurisyistä siirtyen kaupunkitason kautta aina yksilön vaikuttamiseen asti.

Tutkimustietoa esittelevien asiantuntijoiden ja nuorten välille rakennettiin vuoropuhelua palvelumuotoilun ammattilaisten kanssa. Osallistavan muotoiluprosessin aikana eri palasista muodostui lopulta yhtenäinen kokonaisuus, visuaalinen ilmastovaikuttamisen kartta. LINK Design and Developmentin tausta-ajatuksena kartan muodostamisessa oli luoda synteesi asiantuntijatiedosta ja nuorten omista havainnoista ja kokemuksista.

Kartan ensimmäisen osa käsittelee systeemistä haastetta. Sen osalta työskentelyssä etsittiin seurauksia ja ilmastonmuutokseen vaikuttamisen keinoja. Toisena päivänä nuoret laativat kuvitteellisia paikallisuutisia hiilineutraalista Helsingistä 2035. Kolmannen päivän aiheena oli ihminen ja yhteiskunta ja nuoret ideoivat konkreettisia keinoja vaikuttaa ja osallistua muutoksen toteuttamiseen.

Koululaiset kuvittelivat, miltä sanomalehden etusivu näyttää vuonna 2035.

Ilmastovaikuttamisen kartan kaikki kolme osaa:

Tulevaisuusajattelu osana ilmastovaikuttamista

Viikon oppitunnit huipentuivat kaupungintalolla perjantaina, kun Arabian peruskoululaiset työstivät kestävään kehitykseen liittyviä ideoitaan tulevaisuuskoulu-menetelmällä. Työtä ohjasi Tulevaisuuskoulu ry.

Tulevaisuuskoulu tarjoaa lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville opettajille ja muille kasvattajille taiteellisia ja toiminnallisia tutkimusmatkoja tulevaisuusajattelun perusteisiin. Tulevaisuuskoulu ry:n mukaan ennakointi- ja tulevaisuustaitojen kehittämisestä on hyötyä kaikille. Tulevaisuuden tutkimiseen voi perehtyä myös Annantalolla kuluvan vuoden loppuun asti Tulevaisuuslaboratorio-näyttelyssä.

Ilmastokoulun järjestivät Helsingin kaupunki ja Helsinki Design Week yhteistyössä Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja kaupunkiakatemian kanssa.

Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen suhteen vakavasti. Kaupunkistrategian kunnianhimoiseksi tavoitteeksi on asetettu hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.

Haluatko tietää lisää?

Lue lisää Ilmastokoulusta.
Helsingin päästövähennysohjelman projektijohtaja Kaisa-Reeta Koskisen esitys Ilmastokoulussa: Mitä Helsingin hiilineutraalius vaatii (ja onko se edes mahdollista?)

Ilmastokoulun oppitunteja Helsinki-kanavalla