Helsinki Design Week on vitosluokkalaisten Kulttuuripolku-kohde

Helsingin koulujen Kulttuuripolulla vitoset voivat järjestää PechaKucha-esityksiä Helsinki Design Weekin tuottaman ohjeistuksen avulla. Helsinki on edelläkävijä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen hyödyntämisessä, sanoo Helsingin kaupungin designjohtaja Hanna Harris.

Helsingin koulujen Kulttuuripolulla vitoset voivat järjestää PechaKucha-esityksiä Helsinki Design Weekin tuottaman ohjeistuksen avulla.

Helsingin perusopetuksessa oppilaat kulkevat kulttuuripolkua eri luokkatasolta toiselle. Kulttuuripolulta löytyy ehdotuksia kulttuurisisällöistä eri luokka-asteille, ja jokaisella oppilaalla on vähintään yksi kulttuurivierailu vuodessa.

”Kulttuuripolulla varmistetaan, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus perehtyä erilaisiin kulttuurisisältöihin ja -toimijoihin perusopetuksen aikana”, kertoo pedagoginen asiantuntija Panu Hatanpää Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

”Kulttuuriin tutustuminen Kulttuuripolun vierailujen kautta on osa Helsingin koulujen uutta luovaa oppimista, johon liittyy keskeisesti myös tutustuminen muotoiluun ja muotoilumenetelmiin. Muotoilu on osa Kulttuuripolun sisältöjä”, Hatanpää painottaa.

Kouluryhmien vierailuja Helsinki Design Weekin tapahtumiin ei tänä vuonna voida toteuttaa, mutta niitä korvaa Helsinki Design Weekin tuottama ohjeistus kouluille yhden keskeisen sisältönsä, PechaKucha-esitysten toteuttamiseksi. PechaKucha on tarinankerronnan muoto, jossa kertoja esittää viestinsä 20 kuvan avulla siten, että puhuu kustakin kuvasta 20 sekuntia.

Kuva: Helsinki Design Week / Aleksi Poutanen

”PechaKucha on oppilaille hyvä tapa harjoitella esiintymistä tutun yleisön edessä ja saada puhua itselle tärkeistä asioista. Yleisölle PechaKucha on hyvä tapa harjoitella kuuntelemista”, Hatanpää sanoo.

Muotoilukasvatus Helsingissä

Muotoilun oppiminen on teemana myös Designmuseossa: A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimiskeskus isännöi sekä museon tiloissa että verkossa DesignLab: MiniJam -tapahtuman 11.9. Asiantuntijapuheenvuorojen ja muotoiluaiheisen jammailun kautta pohditaan, mitä on arkkitehtuurin ja muotoilun tulevaisuuden oppiminen ja millaisen sävyn asukkaiden osallistuminen tuo kaupunkikehittämiseen. Tapahtumaa tukee Helsingin kaupunki.

”Helsinki on jo monen vuoden ajan ollut edelläkävijä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen hyödyntämisessä”, sanoo Helsingin kaupungin designjohtaja Hanna Harris. ”Meillä on useita sekä asiaan vihkiytyneitä opettajia että kouluja.”

Esimerkiksi Arabian peruskoulussa muotoiluoppiminen on oppiainerajoja rikkovaa luovaa ongelmanratkaisua, ja muotoiluoppimisen työtapoja käytetään kaikissa oppiaineissa luokka-asteilla 1–9. Kruunuhaan yläasteen koulu tarjoaa Design-linjaa oman alueen oppilaille.

”Olemme kaupunkina jo nyt olleet mukana kehittämässä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen aineistoja opettajien käyttöön ja tehneet monenlaista yhteistyötä alan järjestöjen ja hankkeiden kanssa. Seuraava askeleemme on kehittää kaupunkitasoista ja pitkäjänteistä toimintaa”, Harris painottaa.

”Pidän tätä erittäin tärkeänä: arkkitehtuuri- ja muotoiluoppiminen antaa lapsille ja nuorille eväitä luovaan ongelmanratkaisuun ja oman identiteetin kehittymiseen. He oppivat lukemaan omaa lähiympäristöään, ymmärtämään suunnittelua ja erilaisia materiaaleja sekä saavat työkaluja osallistua yhteisen tulevaisuutemme rakentamiseen.”

Helsinki Design Weekin PechaKucha ohjeistus on kaikkien saatavissa ja käytettävissä.