Designmuseon gallerianäyttely tarkastelee muotoilun ja teollisuuden vaikutuksia maaperään

Soil Matters -näyttely tutkii, miten maaperä ja sen muutokset ovat kietoutuneet yhteen ihmisen toiminnan ja muotoilun kanssa. Soil Matters päättää kolmivuotisen näyttelysarjan, jonka avulla on etsitty vaikuttavia ja kriittisiä sisältöjä museon Galleria-tilaan. Näyttely on esillä Designmuseossa tammikuuhun asti.

Soil Matters -näyttely tutkii, miten maaperä ja sen muutokset ovat kietoutuneet yhteen ihmisen toiminnan ja muotoilun kanssa. Soil Matters päättää kolmivuotisen näyttelysarjan, joka etsi vaikuttavia ja kriittisiä sisältöjä museon Galleria-tilaan.

Soil Matters -näyttely tekee maaperän näkyväksi ja kannustaa katsojaa pohtimaan omaa suhdettaan maahan. Maaperän materiaalisuutta käsitellään näyttelyssä muotoilun ja taiteellisen tutkimuksen keinoin.

“Olemme iloisia, että syksyn ohjelmistossamme on juuri tämä näyttely. Muotoilualalla on omat syntinsä ja osuutensa maaperän saastumisessa: muotoiluteollisuus ohjaa kulutustottumuksia ja luo kulutustavaroita, joiden materiaaleja louhitaan maasta ja jotka lopulta palautuvat maaperään jätteinä. Muotoilun keinoin on kuitenkin mahdollista etsiä myös ratkaisuja”, kuvailee Suvi Saloniemi Designmuseon näyttelyohjelmistosta vastaava intendentti.

Näyttelyn kuraattoreina toimivat keramiikkataiteilija ja Aalto-yliopiston professori Maarit Mäkelä sekä taitelija ja Aalto-yliopiston tohtorikoulutettava Riikka Latva-Somppi.

Riikka Latva-Somppi ja Tzuyu Chen keräämässä sedimenttinäytteitä Venetsiassa. Kuva: Pauliina Purhonen

“Keraamikon koulutuksen saaneina meillä on erityinen suhde maahan ja ymmärrys siitä, mihin maata ja sen mineraaleja voi käyttää”, Mäkelä ja Latva-Somppi kuvaavat kaksoisrooliaan.

Mäkelä ja Latva-Somppi työskentelevät molemmat taiteilija-tutkijoina Aalto-yliopistossa. Näyttelyn avulla he pyrkivät tuomaan maahan liittyvää tutkimusta esiin ymmärrettävällä tavalla. Mukana olevat projektit tarjoavat näyttelyvieraille paitsi tietoa myös erilaisia maahan liittyviä kokemuksia ja elämyksiä, sillä juuri henkilökohtaisilla kokemuksilla ja niiden jakamisella voidaan kuraattoreiden mukaan vaikuttaa ihmisten arvoihin ja toimintaan.

A toxic lake of mine and refinery tailings stretch for over 6km from Baogang Iron and Steel Corporation.
Liam Young kerää kerää radioaktiivista mutaa mongolialaiselta järveltä. Pysäytyskuva filmistä Rare Earthenware. Kuvaus: Toby Smith

“Tutkimuksen tehtävänä on nostaa esiin maaperään liittyviä ongelmia, kun taas ratkaisukeskeisyyteen pyrkivä muotoiluajattelu rohkaisee meitä tarttumaan epäkohtiin ja ryhtymään toimiin niiden selvittämiseksi”, Mäkelä ja Latva-Somppi kertovat.

Soil Matters kuljettaa kävijät Somerolta Mongoliaan ja Venetsiasta Nuutajärvelle

Soil Matters -näyttelyssä nähdään yhdeksän teosta tai projektia, joista jokainen tuo oman näkökulmansa maaperään. Mukana on monipuolinen joukko maan parissa työskenteleviä ammattilaisia keraamikoista, aktivisteihin ja erilaisiin tutkimusryhmiin.

Näyttelytilassa voi nähdä, miten siemenet itävät lasiteollisuuden saastuttamasta Nuutajärven maaperästä ja haistaa Someron punasaven tuoksun, kun keraamikko Catharina Kajander työstää keramiikkateoksia näyttelytilassa. Kotimaisten teemojen lisäksi näyttely käsittelee maaperää globaalista näkökulmasta: esimerkiksi lontoolaisen Unknown Fields Division -työryhmän teos vie katsojat saastuneen lietejärven rannoille Mongoliaan ja Antroposeenin jäljet -teos johdattaa Venetsian laguuniin jätteistä rakennetuille saarille.

“Nykyinen elämäntapamme on kestämätön ja joudumme jokainen pohtimaan, miten voimme osaltamme huolehtia yhteisen planeettamme hyvinvoinnista. Keraamikkoina ja tutkijoina meille on ollut luontevaa tarttua haasteeseen juuri maaperän ja siihen liittyvän tematiikan kautta. Näyttelyn avulla haluamme herätellä yksilöitä ja erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita pohtimaan tarkemmin omaa maasuhdettaan”, Mäkelä ja Latva-Somppi toteavat.

Kuuntele kuraattori Riikka Latva-Sompin haastattelu Helsinki Design Weeklyssä Radio Helsingillä 1.10.2020 klo 12–13, tai jälkikäteen podcastina.

Näyttely Designmuseossa 10.1.2021 asti.