Unelmien designfestivaali tuulettaa ajatuksia

Helsinki Design Week perustettiin vuonna 2005. Tarkoituksena oli ja on edelleen esitellä muotoilualan uusimpia ideoita ja luoda niiden ympärille merkityksellisiä kohtaamisia. Vuosittainen festivaali vaatii onnistuakseen yllätyksellisyyttä eli jatkuvaa uudistumista. Suurin muutos HDW:n historiassa on ollut oman median, Helsinki Design Weeklyn, perustaminen.

Pohjoismaiden suurimman muotoilufestivaalin täytyy pysytellä paitsi muuntautumiskykyisenä, myös pyrkiä ennakkoluulottomuuteen ja moniäänisyyteen kehitystyössään. Vuosien aikana Helsinki Design Weekin ympärille on kasvanut ainutlaatuinen ekosysteemi. Tästä ekosysteemista löytyivät myös vuoden 2021-2022 advisory boardin jäsenet: Helsingin kaupunkia edustaa designjohtaja Hanna Harris, luovan talouden äänellä puhuu yhteiskunnallinen vaikuttaja, suunnittelutoimisto Måndagin perustaja Arto Sivonen, instituutteja ja kulttuurilaitoksia edustaa EMMA – Espoon modernin taiteen museon johtaja Pilvi Kalhama. Ministeriöiden laajaa sidosryhmää edustaa neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiopolitiikan ryhmässä sekä luovan talouden asiantuntija Petra Tarjanne. Teollisuuden alalta mukana on UPM-Kymmenen viestintä- ja brändijohtaja Hanna Maula. Suunnittelualojen ammattijärjestöt ovat edustettuna, kun mukana on Anssi Kähärä, graafinen suunnittelija ja Werkligin luova johtaja sekä Grafia ry:n puheenjohtaja (2019-). Helmi Korhonen, muotoilun maisteriopiskelija Aalto-yliopiston Creative Sustainability Design -ohjelmassa, tuo advisory boardiin uuden muotoilijapolven äänen ja muotoilun opiskelijan näkökulman. 


”HDW:llä on ollut vuosien aikana onni saada neuvonantajakseen ihmisiä eri puolilta luovia aloja. Heidän roolinsa oli ensimmäisinä vuosina toimia lähettiläinämme ja kertoa omille taustaryhmilleen uudesta toimijasta. Kansainvälistymisvaiheessa HDW haki ulkopuolelta vahvaa sisältönäkemystä ja advisory boardiin kutsuttiin asiantuntijoita mm. Saksasta, Englannista ja Italiasta. Tiivistynyt yhteistyö Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston kanssa toi mukanaan laajaa yhteiskunnallista näkemystä. Nykyistä toimintaympäristöämme kuvaa hyvin advisory board, jossa on edustajia useista eri sidosryhmistä. Se toivottavasti entisestään vahvistaa Helsinki Design Weekin ja Weeklyn kykyä käydä keskustelua ja lisätä vuorovaikutusta,” kertoo HDW:n perustaja, johtaja Kari Korkman.

Hanna Harris

Valtiotieteiden lisensiaatti ja kaupunkitutkija Hanna Harris on toiminut aiemmin myös Helsinki Design Weekin ohjelmajohtajana ja oli mukana perustamassa Helsinki Design Weeklyä. Designjohtajana Harris auttaa kaupunkia identifioimaan, missä design ja arkkitehtuuri tarjoavat lisäarvoa kaupunkimme kehittämisessä. 

HDW:n advisory boardin toiminta seuraa HDW:n toimintaa ja tuo siihen uusia näkökulmia. Monialaisen asiantuntijaryhmän tuoma lisäarvo löytyy myös polveilevista keskusteluista. 

”Muotoilusta voi keskustella monella tasolla. Itse ajattelen, että kaikki keskustelut ovat arvokkaita, sillä muotoilu vaikuttaa olennaisesti arkeemme – oli kyse sitten siitä, mikä tekee esineistä tai rakennuksista toimivia tai kauniita tai mikä on muotoilijoiden rooli ja vastuu, kun he luovat uutta niin fyysisissä kuin digitaalisissakin ympäristöissä. Itseäni on kiinnostanut jo pidempään myös se, mitä voimme oppia muotoilijoilta. Meistä jokainen voi harjoitella eri konteksteissa esimerkiksi analyyttisen ja intuitiivisen ajattelun yhdistämistä tai prototypointia, ” miettii Hanna Maula.

Hanna Maula

Hanna Maula (VTM, FL, KTT) on UPM-Kymmenen viestintä- ja brändijohtaja. Hän on toiminut aikaisemmin mm. Nesteen viestintäjohtajana, Aalto-yliopiston viestintä- ja markkinointijohtajana sekä viestinnän päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä mm. Elcoteqissa ja Hackman-konsernissa sekä konsulttiyrittäjänä Piilaaksossa. Hanna on väitellyt Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta. Hän toiminut aiemmin myös tutkijana Aalto-yliopistossa ja vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa. “Tuon Helsinki Design Weekin Advisory Boardiin ison teollisen toimijan sekä viestinnän ja brändin rakentamisen näkökulman. Olen myös tutkinut designia ja kirjoittanut designia ja johtamista käsittelevän tietokirjan, eli tarkastelen tätä kenttää myös akateemisesta kulmasta. Minusta on hienoa, että advisory boardissa yhdistyy erilaisia osaamisia. Siten syntyy hyvin mielenkiintoisia keskusteluja!”

Neuvonantajia kannustetaan myös unelmoimaan. Millainen on advisory boardin unelmien designfestivaali?

Arto Sivonen: Unelmieni designfestivaali on erilaisia ihmisiä osallistava. Se rakentaa ymmärrystä ja kommunikaatiota rakentavaan suuntaan eikä sulje ketään pois. Se inspiroi ja kannustaa muutokseen. Se kommunikoi selkeästi arvonsa, sekä puhuu rohkeasti. Ja ottaa kantaa arvojensa puolesta.

Arto Sivonen

Arto Sivonen on yhteiskunnallinen vaikuttaja, aktivisti ja keskustelija. Hänellä on taustalla pitkä ura mainos- ja designmaailmassa. Arto on perustanut yhteiskunnalliseen strategiaan ja. markkinointiin keskittyneen suunnittelutoimisto Måndagin, ja toimii toimistossaan tällä hetkellä luovana johtajana. Toimisto tekee töitä liittyen ilmastokysymyksiin, ihmisoikeuksiin, taiteeseen ja kaupunkikulttuuriin.
“Haluan olla mukana vaikuttamassa siihen että design oli entistä kiinteämpi osa yhteiskuntaa. Se on vahva väline vaikuttaa siihen miten voimme kunnioittaa ja ymmärtää paremmin ihmisyyttä ja ympäristöä. Design Activism on teema minkä parissa olen tehnyt paljon töitä, sekä myös opettanut tähän aiheeseen liittyen.”

Pilvi Kalhama: Muotoilun rajoja ja menetelmiä avarakatseisesti ja ulospäin tarkasteleva; erilaisia, uusia intressiryhmiä mukaansa tempaava; vakiintuneita ajatuksia tuulettava festivaali.

Pilvi Kalhama

Kalhama on työskennellyt yli 20 vuoden ajan taiteen ja muotoilun parissa kansainvälisissä kuratointi-, opetus- ja kirjoitustehtävissä, yrittäjänä sekä asiantuntijana hallituksissa ja juryissä. Kalhama valmistelee taiteentutkimuksen, museologian ja yhteiskuntatutkimuksen välimaastoon paikantuvaa väitöskirjaa, jossa hän tutkii 2000-luvun taidemuseoiden identiteettiä ja muuntuvaa roolia yhteiskunnassa sekä ajankohtaisen taiteen vaikutusta institutionaaliseen muutokseen. Helsinki Design Weekin advisory boardiin Kalhama tuo näkökulmia keskusteluun, jossa yhteiskunnalliset ajankohtaiset ilmiöt, muotoilun mahdollisuudet, taiteen uusimmat virtaukset ja humanistinen kriittinen tutkimus globaalisti risteävät.  

Anssi Kähärä: Näin pandemiatunnelmissa pakko vastata, että unelmien designfestivaali on fyysinen ja sellainen jossa saa myös kosketella asioita. Laajemmin vastattuna unelmieni designfestivaali on moniulotteinen ja moniaistillinen: sellainen, joka tarjoaa erilaisia elämyksiä eri vinkkeleistä ja lähtökohdista. Korkea laatu on myöskin tärkeää, joskin ”laatu” on subjektiivinen käsite. Laadun sijaan voisi puhua kunnianhimosta, eli riman tulisi olla korkealla.

Anssi Kähärä

“Yli 20 vuoden kokemuksesta graafisen suunnittelun ja brändisuunnittelun parissa on hyötyä myös HDW:n advisory boardissa. Uskoisin tuovani näin pöytään kokonaisvaltaista ymmärrystä nimenomaan brändin näkökulmasta, ja siitä, miltä esimerkiksi Design Week tuntuu ja miltä se näyttää – ja miltä se kenties voisi tulevaisuudessa tuntua ja näyttää. Muotoilu ja arkkitehtuuri vaikuttavat meidän jokaisen arkeen ja elämään, tiedostamme sitä tai emme. Me ihmiset olemme aistivia ja fyysisiä olentoja, jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. Siksi se, millainen ympäristömme on – ja millaiseksi sitä muotoillaan – ei ole yhdentekevää,” sanoo Anssi Kähärä. 

Helmi Korhonen: Unelmieni designfestivaali on juhla muotoilulle, suunnittelulle ja arkkitehtuurille. Se tuntuu puutarhakestien, mielenosoituksen ja museokiertueen kummalliselta yhdistelmältä, ja tuo juhlakansan yhteen halkaisten ammatti-, yhteiskunta- ja ikäluokat. Unelmieni designfestivaali muistuttaa meitä jokaista muotoilun muovaavasta voimasta; näkyipä se saviruukun pienissä uomissa tai suuremmin, yhteiskuntaa mullistavana liikehdintänä.

Hanna Maula: Unelmien designfestivaali inspiroi ja herättää uusia ajatuksia sekä kutsuu luokseen ja tavoittaa erilaisia kohderyhmiä, kuten vaikkapa lapsia. Se saa myös ihmiset pohtimaan ajankohtaisia ilmiöitä. Uskon, että designin maailmassa on paljon sellaista, josta eri alojen ammattilaiset voivat ammentaa ja saada virikkeitä työhönsä. Toisaalta hyvä design tuo myös iloa ihmisten kotiin ja arkeen.

Hanna Harris: Se koskettaa kaupunkilaista, yllättää tai jopa haastaa ammattilaisen ja on oman kotikaupunkinsa näköinen. Se tuo ihmisiä ja ideoita elämyksellisesti yhteen sekä synnyttää uutta. Samalla festivaalikokemus itsessään on kekseliäästi muotoiltu.

Helsinki Design Weekin toiminnan ytimessä on muotoilun ja arkkitehtuurin näkyväksi tuominen. Miksi muotoilusta ja arkkitehtuurista on tärkeää keskustella?

Pilvi Kalhama: Ne koskevat jokaista ihmistä ja muodostavat puitteet arjelle, jossa elämme. Arjen sujuvuudella ja viihtyisyydellä on suuri vaikutus hyvinvointiin. Ihmisten tarpeet muuttuvat ajassa, ja siksi niitä on tärkeää kaikuluodata monen tasoisella keskustelulla.

Petra Tarjanne

Toimin julkishallinnossa mutta toivottavasti voin tuoda keskusteluun myös ajatuksia siitä miten maailma muuttuu ja miten voimme siihen designilla vaikuttaa. Yhteiskunnan haasteet ovat suuria ja nopeaa uudistumista tarvitaan. Muotoilu ja arkkitehtuuri luovat pysyvää kuvaa ajasta. Vaikka menemme eteenpäin, voimme aina palata ottamaan mallia vanhasta. On tärkeää että tällaiset yhteiskuntaa heijastavat elementit kuvaavat yhteisiä arvojamme.” Neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiopolitiikan ryhmässä sekä luovan talouden asiantuntija Petra Tarjanne.

Arto Sivonen: Muotoilusta ja arkkitehtuurista on tärkeää keskustella, koska ne ymmärretään liian kapeasti. Ammattilaiset eivät näe mahdollisuuksiaan tai ymmärrä miten vahva työkalu heillä on käytössään liittyen yhteiskunnalliseen muutokseen. Yleisöjen käsitykset myös usein liittyvät designin historiaan ja perinteisiin. Monille muotoilun määritelmä liittyy tavaroihin tai rakennuksiin. Sen moninaisuutta ja mahdollisuuksia ei osata hahmottaa.

Helmi Korhonen: Kriittinen, avoin ja syväluotaava dialogi muotoilusta on tärkeä osa yhteiskunnallista keskustelua. Monia alan epäkohtia sekä mahdollisuuksia on mahdollista nostaa esiin vain puhumalla. Tämän vuoden teemaa myötäillen, on kysyttävä mitä on viisasta suunnitella nyt –  ja oman kokemukseni mukaan parhaat vastaukset löytyvät yleensä sanoittamalla ja kyseenalaistamalla ne yhdessä muiden kanssa.

Anssi Kähärä: Muotoilu ja arkkitehtuuri vaikuttavat meidän jokaisen arkeen ja elämään, tiedostamme sitä tai emme. Me ihmiset olemme aistivia ja fyysisiä olentoja, jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. Siksi se, millainen ympäristömme on – ja millaiseksi sitä muotoillaan – ei ole yhdentekevää.

Helmi Korhonen

Helmi Korhonen on muotoilun maisteriopiskelija Aalto-yliopiston Creative Sustainability Design -ohjelmassa. “Toimin sanansaattajana yliopisto- ja muotoilukuplien välillä, jakaen kokemuksia siitä, miten muotoiluala ja yhteiskunta koetaan nuorten luovien tekijöiden silmin. Tarjoan tapaamisiimme keskustelevaa, kyselevää ja kiinnostunutta otetta. Roolissani pyrin nostamaan pöydälle aiheita, jotka tuntuvat etenkin nuorten muotoilijoiden keskuudessa ensisijaisen tärkeiltä – kuten designin roolia ilmastokriisissä; sekä sen aiheuttajana mutta myös tärkeänä osana ratkaisua. Toimin muuten opintojeni alkuvaiheessa vapaaehtoisena HDW:llä muutamaan otteeseen, ja mieleeni on painunut valloittava Lasten Designviikonloppu Suvilahdessa. Silloin muistijäljen jättivät etenkin lämmin ilmapiiri vapaaehtoisten keskuudessa ja HDW:n sitoumus tehdä designista lähestyttävää myös lapsille. Lähivuosilta mieleen ovat jääneet etenkin opiskelijatöitä esittelevät näyttelyt (joista on voinut ylpeänä bongailla kurssikavereiden luomuksia) sekä uniikit tapahtumalokaatiot ympäri pääkaupunkiseutua. On ollut myös ihanaa nähdä HDW:n nostavan esiin esimerkkejä kokeellisesta, spekulatiivisesta ja ekologisesta muotoilusta ja arkkitehtuurista.”