Helsinki Design Weekin teematrilogia alkaa: Olipa kerran…

Helsinki Design Weekin ja Weeklyn ohjelmajohtaja Anni Korkman kirjoittaa tämän vuoden teemasta. Vuoden 2023 festivaaliteema Olipa kerran aloittaa tarinan, jossa siirrymme yksivuotisesta ajattelusta kolmivuotiseen.
Vuonna 2025 juhlitaan Helsinki Design Weekin 20. juhlavuotta.

Amerikkalainen kirjailija Joan Didion sanoi, että kerromme tarinoita elääksemme. Didion tiesi hyvin, että tarinankerronta on merkittävä osa ihmisyyttä. Tarinoiden avulla jäsennämme kokemuksiamme, tunnemme yhteenkuuluvutta tai syvää yksinäisyyttä, rakennamme luottamusta ja viihdytämme toisiamme.

Sanotaan, että muotoilu ratkaisee ongelmia. Onnistunut muotoilu tekee paljon enemmän. Tarinankertojien tapaan suunnittelijat voivat herätellä mielikuvitustamme, tehdä meistä uteliaampia, tuoda tunteemme pintaan ja ympäristömme eloon. Vaikka ratkaistavat ongelmat muuttuvat monimutkaisemmiksi, peräänkuulutamme muodon ja toimivuuden rinnalle silti kauneutta, draamaa, omaperäisyyttä, ällistystä, ärsytystäkin.

Onnistunut suunnittelu koskettaa meitä, saa meidät ihmettelemään, nauramaan, hengittämään syvään ja odottamaan innolla sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. 

Anni Korkman, Helsinki Design Weekin ja Weeklyn ohjelmajohtaja

Muotoilu katsoo aina tulevaisuuteen. Sekä muotoilun että tarinankerronnan keinoin voidaan kuvitella vaihtoehtoisia todellisuuksia. Esimerkiksi designfiktion menetelmät ovat osoittaneet, että ohjattu kuvittelu voi lisätä arvostusta ja toimijuutta myös todellisuutta kohtaan. Muotoilu onkin yksi edistyneimmistä keinoista ihmetellä. Muotoilu- ja arkkitehtuurifestivaalimme Helsinki Design Week on aina esittänyt luovia aloja laajasti. Uskomme tulevaisuudessakin monialaiseen yhteistyöhön ja näemme muotoilijoille paikkoja yllättävissäkin yhteyksissä.

Vuoden 2023 festivaaliteema Olipa kerran aloittaa tarinan, jossa siirrymme yksivuotisesta ajattelusta kolmivuotiseen. Vuonna 2025 juhlitaan Helsinki Design Weekin 20. juhlavuotta. Jo pitkään jatkunut epävarma maailmantilanne edellyttää aiempaa enemmän suunnitelmallisuutta ja vakautta. Kolmivuotisuus mahdollistaa tärkeisiin keskusteluihin syventymisen, vaikuttavuuden tehokkaamaan mittaamisen ja avoimen keskustelun HDW:n pitkäjänteisestä toiminnasta muotoilualojen arvostuksen ja kansainvälisen vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi. “HDW Trilogia” tarjoaa mahdollisuuden syventyä muotoilulle ominaiseen kehitysprosessiin. 

Seuraavan kolmen vuoden tutustumme muiden alojen tarinankertojiin.
Mitä muotoilija voi oppia elokuvaohjaajalta? Entä tulisiko arkkitehtien kuunnella myös kirjailijoita? Kuulemme mielellämme myös kumppaneidemme ja kaupunkilaisten tarinoita. Kenen tarina kuuluu ja miten jatkuu? Mikä on kaikille se yhteinen tarina? 

Helsinki Design Week järjestetään 8.–17.9.2023.