Kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi panostaa alueisiin ja kestäviin tilaratkaisuihin

Työn murros ja kaupungin voimakas kehitys ovat lähtökohtana uudistuksille. Kiinteistönomistaja Antilooppi kehittää kiinteistöjä, tiloja ja kestäviä toimintamalleja ihmisiä kuunnellen ja kaupunkiympäristöä arvostaen.

Eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja ruotsalainen AMF Tjänstepension AB perustivat Antiloopin vuonna 2014 kehittämään muovautuvien kaupunkialueiden kiinteistökantaa. Yritys on strategiansa mukaisesti pysyvästi sitoutunut alueisiin kokonaisuuksina: toiminnan ytimessä ovat asiakkaiden ja toimistojen työntekijöiden lisäksi vahvasti kaupungin asukkaat ja kaupunkikulttuurin kehittäminen. Antiloopin läsnäolo näkyy Helsingissä jo Sörnäisissä, Hakaniemessä, Vallilassa, Ruoholahdessa ja Punavuoressa sekä Espoon Leppävaarassa. Vastuullisuus ja vahva kiinnittyminen kaupungin elämään ovat Antiloopin arvomaailman keskiössä: yritys panostaa jo olemassa oleviin kiinteistöihin.

Antilooppi tekee jatkuvasti tutkimusta asiakkaidensa parissa ja pyrkii tunnistamaan ja tulkitsemaan heidän tarpeitaan. Antilooppi on tuonut strategiansa keskiöön ihmisen ja tavoitteena on rakentaa vuoropuhelua ja ymmärtää niin yrityksen kuin yksilöiden tarvetta uudessa työelämässä. 

“Hyvä ei tule ylhäältä annettuna, vaan alhaalta ymmärrettynä”, toteaa Antiloopin Director, Customer Experience & Concept Johanna Sarekoski.

Alueen identiteetti suunnittelun lähtökohtana – Aina valmis -konsepti tuo kaupungin kehittyville alueille elämää myös toimistotilojen ympärille

Antiloopin Aina Valmis -toimistot ovat muuttovalmiita, uniikkeja tiloja kiinnostavilla paikoilla, joilla on kullakin oma, tunnistettava identiteettinsä ja paljon tarjottavaa. Tällä hetkellä Aina valmis -kohteita on 14, ja lisää on valmistumassa. “Tahdomme rakentaa hyvän työn paikkoja, joissa ihmiset aidosti viihtyvät, ja jotka tukevat työntekijäkokemusta”, Sarekoski kertoo. Aina Valmis on Antiloopin vastaisku kestämätöntä mallia vastaan, jossa tiloja remontoidaan aina asiakkaan vaihtuessa.

Aina Valmis -toimistojen suunnittelu lähtee liikkeelle kohteen historiasta ja ytimestä. “Alueen DNA:ta pitää ymmärtää ja löytää sen juuresta asiat, jotka tuodaan kiinteistön kehitykseen. Design driverit pohjautuvat kohteen tai alueen arkkitehtuuriin ja positioon. Historiaa ja aitoutta tulisi vaalia”, sanoo Sarekoski. 

Autenttisuutta vaalitaan esimerkiksi metsästämällä rakennuksen alkuperäisiä maalisävyjä ja kunnioittamalla yksityiskohtia. Rakennuksia tahdotaan säilyttää jälkipolville. “Kun on juuressa ja DNA:ssa kiinni, kestää tilaratkaisut paremmin aikaa ja elämää. Trendejä pystytään tuomaan mukaan muilla elementeillä.”

Sisustussuunnittelu tehdään jokaisen Aina Valmis -tilan omaan luonteeseen sopivaksi ja suunnittelijan työtä arvostetaan suuresti. Konseptoinnissa tahdotaan ylipäätään pitää ovet avoinna luovuudelle. Sarekoski kertoo, että on tärkeää löytää yhteistyöhön ihmiset, jotka ymmärtävät konseptin ydintä. Sisustussuunnittelija valitsee myös kalusteet, jotta tilaan olisi mahdollisimman mutkatonta tulla. Asiakas voi ostaa valikoidut kalusteet, napata valikoimasta muutaman itseään miellyttävän tai tuoda kokonaan omat kalusteensa mukanaan. Aina Valmis -konseptin ympärille on tarkoitus kehittää kumppaniverkostoa, joka helpottaa yritysten asettautumista tilaan.

Merikortteli on toimistojen elävä koti merellisessä Punavuoressa

Antilooppi on kehittänyt Helsinki Design Weekin päätapahtumapaikkana toimivan Merikorttelin toimintaa kuunnellen toimistojen vuokralaisia ja alueen asukkaita. Vuonna 1920 rakennettu kuusikerroksinen Merikortteli oli Suomen ensimmäinen moderni teollisuustalo. Viime aikoina rakennus on täyttynyt luovien toimijoiden tiloista ja alueen identiteettiin luontevasti solahtavista palveluista: muun muassa intiimi elokuvateatteri Riviera, kahvipaahtimo Kaffa Roastery ja ravintola, leipomo Levain löytyvät Merikorttelin kivijaloista. Historiallisen kiinteistön tiloja on myös toimistokäytössä ja Merikorttelista löytyy myös Antiloopin POOL-joustotila- ja Aina Valmis -konseptien tilaratkaisuja. Merikorttelin Aina Valmis -toimisto on nimetty Studio Merikortteliksi. Muuttovalmis tila on kuin canvas, jonka päälle yritys voi tuoda liiketoiminnan, ihmiset ja elämän.

Suunnittelutyö ja tilan ainutlaatuisuuden ymmärrys on Antiloopille tärkeää, ja yhteistyökumppaniksi suunnitteluun onkin tuotu arkkitehtitoimisto Futudesign ja sisustusarkkitehdit Risto Wikberg ja Sara Syvähuoko, joille alue on entuudestaan tuttu. Futudesign on suunnitellut Merikortteliin myös mainostoimisto N2:n sekä ravintola ja leipomo Levainin tilat, mikä osaltaan lisää korttelin yhtenäisyyttä ja suunnittelijoiden käsitystä rakennukselle ominaisesta hengestä.

Myös Wikberg ja Syvähuoko ovat pohtineet työssään Punavuoren identiteettiä. “Meidän mielestämme hyvän tilakokemuksen luo se, että kun tilaan astuu sisään, se ei ole irrallinen alueesta, vaan tuntuu luonnolliselta.” 

Merikorttelin tehdasrakennuksen materiaalisuus – julkisivun tiili ja rouheus – ovat toimineet kaksikon suunnittelun lähtökohtina. Patinoituvat, aidot materiaalit toistuvat väreissä ja pintamateriaaleissa, mutta myös verhoilukankaissa: mukaan tulee villaa ja muita aitoja materiaaleja. 

“Skaala mahdollisista vuokralaisista on laaja, joten lähtökohtana oli suunnitella tila, joka soveltuu erilaisille ihmisille. Mutta kohteen arkkitehtuuri on ollut todella isossa roolissa, ja vaikka lähtökohtana oli konsepti, joka on monistettavissa, tahdottiin kuitenkin säilyttää tilan olemus. Luontevasti syntyykin hyviä tiloja, jos ne tehdään alueen ja rakennuksen historia ja luonne huomioiden.”

Työn muutos haasteena ja inspiraationa

Työn teon ja tilojen edellytykset ovat elävässä murroksessa. Työnantajien on vastattava lisääntyneeseen etätyöhön, ja toimistotiloista on tehtävä entistä houkuttelevampia työntekijöille. Tällaisia hyvän työn tiloja pyrkivät rakentamaan sekä Antilooppi että Futudesign omista lähtökohdistaan käsin.

Aina Valmis -toimistot tarjoavat mahdollisuuden erilaisille, monimuotoisille työskentelyn tavoille: tiloihin tuodaan sosiaalista ja yhteisöllistä työskentelytilaa rauhallisen työskentelytilan ja vetäytymisen paikkojen rinnalle. Tilat ovat myös modulaarisia, jotta asiakkaat voivat muokata niitä omien tarpeidensa mukaisesti. Risto Wikberg ja Sara Syvähuoko toteavat, että yhteisten tilojen lisäksi kodinomaisuus on tärkeää ottaa huomioon muuttuvien toimistotilojen suunnittelussa: “Ihmiset ovat kautta historian ottaneet työpisteelleen mukaansa jonkun pehmolelun, valokuvan tai palkintopokaalin. Kyllä se kertoo siitä, että ihmisellä pitää olla joku referenssi kodikkuuteen, vaikka tila välillä vaihtuisikin.”

Yhteisöllisyys näkyy jälleen paitsi työtilojen, myös koko alueen suunnittelussa. Merikortteli on onnistunut ja paljon kiitosta kerännyt esimerkki siitä, miten eri toimijat tukevat toisiaan ja luovat yhdessä alueen asukkaiden kanssa eläväisen korttelin. “Tärkeää on löytää nimenomaan sellainen yhdistelmä, jossa toimijat täydentävät toisiaan. Sen vuoksi olemme pieteetillä miettineet, mitkä toimijat lisäävät kohteen palvelutarjontaa ja tukevat toinen toistensa menestystä Merikorttelissa”, Johanna Sarekoski sanoo.

Tärkeää on löytää nimenomaan sellainen yhdistelmä, jossa toimijat täydentävät toisiaan. Sen vuoksi olemme pieteetillä miettineet, mitkä toimijat lisäävät kohteen palvelutarjontaa ja tukevat toinen toistensa menestystä Merikorttelissa

Johanna Sarekoski, Antilooppi.

Vastuullisia konsepteja jokaisessa käänteessä

Vastuullisuus elää voimakkaasti Antiloopin DNA:ssa ja näkyy toiminnan kaikilla osa-alueilla. Olemassa olevan rakennuskannan kehittäminen uuden rakentamisen sijaan, kierrätyksen suosiminen ja mahdollistaminen asiakkaille sekä kohteiden helposti saavutettavat sijainnit ovat luonnollisia osia toimintaa. Merikorttelille onkin myönnetty tänä vuonna BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatti, joka kertoo kiinteistön erittäin hyvästä ympäristövastuullisuuden tasosta, kohde on energiankäytöltään täysin hiilineutraali. 

Antilooppi aikoo myös muun muassa käynnistää vähintään kuusi uutta aurinkovoimalaa vuonna 2023, voimalan toteuttamista Merikortteliin ollaan selvittämässä.

Vastuullisuus näkyy myös materiaalivalintojen ekologisuudessa, joka onkin toiminut Futudesignin Wikbergin ja Syvähuokon suunnittelutyön lähtökohtana. Kalustevalintojen ja materiaalien pitkäikäisyys näkyy muun muassa siinä, että suuri osa kalusteista ja tekstiileistä on Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja. Wikberg ja Syvähuoko tuovat Merikortteliin suomalaisesta puusta tehdyn CLT-rakennusmateriaalin hukkapaloista valmistettuja Tecdoman pöytiä, pienessä pajassa Billnäsissä valmistettuja Wood Mind -sohvapöytiä ja Johanna Gullichsenin verhoilukankaita. Myös VM Carpetin villamatto on Suomessa valmistettu, samoin kuin Lepo Productin ja Artekin istuimet.

Kaupunki kehittyy yhdessä ja kestävästi

“Kaupunkikehityksen tulisi olla entistä voimakkaammin vuoropuhelua”, Sarekoski sanoo ja toivoo, että kaupunkilaisten ja alueiden tarpeita kuunneltaisi vielä nykyistäkin enemmän. 

“Tekemällä oikeita ratkaisuja ei pelkästään paranneta kerroksissa työskentelevien ihmisten elämää, vaan koko kaupungin imua. Tulevaisuudessa on ymmärrettävä yhä enemmän ihmistä ja ihmisen käyttäytymistä.”

Kaupunkilaisten kuuleminen toistuu myös Futudesignin Wikbergin ja Syvähuokon toiveissa. “Pitäisi mennä takaisin tutkimaan sitä, mitä ihmiset ovat tykänneet tehdä jossain tilassa. Merikorttelissa ja Punavuoressa on onnistuttu hyvin, palvelut ovat tuoneet alueelle myös yrityksiä. Enemmänkin voisi olla käyttäjälähtöistä tilaa”, sisustusarkkitehdit pohtivat. 

Kestävyys ja ihmisläheisyys ovatkin nähtävissä laajempina kaupungin kehityksen trendeinä.

Helsinki Design Weekin ja Antiloopin yhteistyö on malliesimerkki kaupunkiin kuuluvasta elämästä. “Tahdomme olla mahdollistajia hyvälle työelämälle ja kaupungin kehittymiselle. Merikorttelin osalta iloitsemme että kaupungin uniikeimmat tilat on saatu valjastettua designin kehdoksi tänä vuonna” , Sarekoski iloitsee.

Merikortteli on Helsinki Design Weekin päätapahtumapaikka 2023. Liput päänäyttelyyn (13.–17.9.) ovat myynnissä nyt.