Vuoden 2023 Helsinki Design Award myönnettiin Arabian peruskoululle: “Muotoiluajattelu on tulevaisuustaito”

Arabian peruskoulun rehtori Mari Suokas-Laaksosen mukaan muotoilukasvatus on koko koulun yhteinen ongelmanratkaisun työväline. Helsingin kaupungin ja Helsinki Design Weekin myöntämä palkinto on arvostettu tunnustus pitkäjänteiselle työlle, joka innostaa myös muita kaupungin kouluja. 

Helsingin kaupungin ja Helsinki Design Weekin yhteinen Helsinki Design Award on tunnustus teoille ja tekijöille, jotka tekevät kaupungistamme paremman paikan asua. Tänä vuonna palkinto keskittyy muotoiluoppimiseen ja -kasvatukseen, joiden parissa Suomessa on tehty sekä ruohonjuuritasolla että kaupungin strategiatasolla uraauurtavaa työtä. 

Yksi muotoilukasvatuksen tienraivaajista on Arabian peruskoulu. Muotoiluajattelu on ollut sen toiminnan ja opetussuunnitelman selkäranka vuodesta 2016. Rehtori Mari Suokas-Laaksosen mukaan koulun tehtävä on opettaa tulevaisuustaitoja. Mille alalle oppilaat aikuisina päätyvätkään, muotoilukasvatuksen ansiosta heillä on repussaan lähestymistapa vaikeisiin tilanteisiin. 

“Muotoiluajattelu on luovaa ongelmanratkaisua, jossa oppilaat oppivat tarkastelemaan pulmia ja ratkaisemaan niitä yhdessä. Kenenkään ei tarvitse nääntyä yksin ylitsepääsemättömältäkään tuntuvan ongelman eteen”, Suokas-Laaksonen summaa. 

”Muotoiluajattelu on luovaa ongelmanratkaisua, jossa oppilaat oppivat tarkastelemaan pulmia ja ratkaisemaan niitä yhdessä. Kenenkään ei tarvitse nääntyä yksin ylitsepääsemättömältäkään tuntuvan ongelman eteen.”

Mari Suokas-Laaksonen, Arabian peruskoulun rehtori.

Ja isoja ongelmia tämänhetkiset koululaiset joutuvatkin tulevaisuudessa ratkomaan. Ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien edessä on helppo tuntea olonsa toivottomaksi. Suokas-Laaksonen puhuu muotoiluajattelusta toivon pedagogiikkana: ajattelutapana, joka antaa toivoa, että asioihin voi vaikuttaa ja ongelmat voidaan ratkaista yhdessä. 

Tuomaristo korosti pitkäjänteisyyttä voittajan valinnassa 

Helsinki Design Awardin -voittajan valinnassa painoivat eniten työn pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus, muotoiluajattelun integroituminen taideaineiden ulkopuoliseen opetukseen, kokeilukulttuurin hyödyntäminen ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 

Tuomaristossa olivat Helsingin kaupungin designjohtaja Hanna Harris, kaupungin pedagoginen asiantuntjia Panu Hatanpää, Suomen Muotoilukasvatusseuran perustaja Mari Savio, Arkkitehtuurikoulu Arkin rehtori Jaana Räsänen ja Kulttuuriperintökasvatusseuran toiminnanjohtaja Eeva Astala. Tuomariston puheenjohtajana toimi Helsinki Design Weekin perustaja Kari Korkman.  

“Kaupunkina voimme vaikuttaa siihen, että muotoilukasvatus tarjoaa lapsille ja nuorille avaimet oman lähiympäristön tutkimiseen ja arvostamiseen oppimisympäristönä, oli kyseessä sitten koulu, naapurusto tai kaupunki”, sanoo Hanna Harris. Mitä enemmän tällaisia mahdollisuuksia tarjotaan nuorille, sitä suurempi mahdollisuus heillä on voida hyvin ja olla aktiivisia omassa yhteisössään. 

“Arabian peruskoulussa on ollut monta olennaista henkilöä ja tekijää, joiden avulla muotoilusta on tullut pysyvä osa koulun kulttuuria. Muotoilukasvatuksesta on jalostunut koulun näköinen kokonaisuus, josta sadat oppilaat saavat paljon irti”, Harris jatkaa. 

Arabian peruskoulu hyödyntää kaikessa opetuksessa itse kehittämäänsä muotoiluoppimisen työkalupakkia ARMUA, joka on avoimesti verkossa muidenkin käytettäväksi. Työkalupakki on pitkäjänteisen työn tulos: muotoiluajattelua kun painotetaan niin uusien opettajien rekrytoinnissa, koulun johtamisessa kuin uusien käytäntöjen kehittämisessä. 

“Muotoiluajattelu kulkee käsityöprojektien tukirankana – se on ohjenuora ja mahdollistaja. Jokaisessa vaiheessa voidaan palata taaksepäin ja ideointia ja suunnittelua tehdään läpi projektin. ARMUn vaiheet ovat oppilaiden tiedossa ja luokan seinällä nähtävissä, missä milloinkin mennään. ARMUn avulla kokonainen muotoiluprojekti tulee näkyväksi myös oppilaille itselleen.”

Arabian peruskoulun käsityönopettaja

Muotoiluajattelu näkyy kaikkien aineiden opetuksessa

Oppilaille muotoilukasvatus opettaa siis erityisesti luovaa ongelmanratkaisua. Kun silloisia Arabian peruskoulun seitsemäsluokkalaisia pyydettiin pari vuotta sitten kuvailemaan muotoilua ja sen hyötyjä, vastaukset tulivat kuin kuorossa:

“Muotoilu on luovaa kehittelyä, kokeilua ja testaamista. Koetetaan selvittää pulmia yhdessä. Muotoilun avulla keksii enemmän ja enemmän uusia ideoita.”

Vuonna 2023 muotoiluun perustuva ongelmanratkaisu on itsestäänselvä osa koulun toimintaa ja oppimista. Tähän ei olisi päästy ilman rehtorin ja kuvataide- ja käsityönlehtorin pedagogista keskustelua vajaa kymmenen vuotta aiemmin. 

“Käsityön oppiaine on vahvasti sitoutunut perinteisiin: moni oppilas, tämän vanhemmat ja isovanhemmat ovat tehneet koulussa täsmälleen saman löylykauhan. Mietimme, miten uudessa opetussuunnitelmassa tuotaisiin käsityöt 2020-luvulle. 50-luvulla oli fataalia, jos naisihminen ei osannut neuloa sukkaa, mutta enää ei ole”, Suokas-Laaksonen sanoo. 

Opetussuunitelman, jatkuvan kouluttautumisen ja vierailevien muotoilun ammattilaisten avulla muotoiluajattelua alettiin hyödyntää taideaineiden ulkopuolisessa opetuksessa. Nyt Arabian peruskoululaiset esimerkiksi järjestävät vaalien aikaan muotoilun periaattein toimivia eduskuntavaali- ja presidentinvaalikerhoja, muotoilevat liikuntatunneilla uusia leikkejä ja etsivät biologian tunneilla ratkaisuja Itämeren tilaan. Jos välitunnilla tulee riitatilanne tai oppilaalta häviää jotakin löytötavarakaaokseen, ongelma ratkotaan muotoilun keinoin. 

“Ranskantunneilla oppilaat muotoilivat erilaisia keinoja partitiivin oppimiseen. Aluksi keskusteltiin yhdessä siitä, mikä partitiivi on, miten se ilmaistaan suomessa, mitkä ovat partitiivin oppimisen haasteet ranskassa ja miten se eroaa muista kielistä. Sitten mietittiin yhdessä, millaisin keinoin partitiivi saataisiin havainnollistettua mielekkäällä tavalla. Syntyi muun muassa opetusvideo, lautapeli ja sarjakuva.”

Arabian peruskoulun ranskan- ja englanninopettaja

Peruskoulu tekee luovaa yhteistyötä koulun seinien ulkopuolella

Joka vuosi Arabian peruskoulussa järjestetään muotoiluviikko. Viikon aikana koululla järjestetään muun muassa työpajoja ja tehdään koko koulun yhteinen taideteos. Koulun katosta on roikkunut esimerkiksi rautalangasta ja villalangoista kieputeltu valtava ketju. 

Yhteistyötä tehdään myös koulun seinien ulkopulella. Kuluvana syksynä alkaneessa Tulevaisuusvalta-projektissa koulu lyö hynttyyt yhteen Tulevaisuuskoulun ja Sitran kanssa. Yhteisen projektin tarkoituksena on muotoilla ja pilotoida pelillistetty tulevaisuusvaltaa käsittelevä kokonaisuus 9.-luokkalaisten kanssa. Se levittäytyy muun muassa äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin ja kuvaamataidon tunneille. Myös esimerkiksi Aalto-yliopiston tutkijat ovat pitäneet koululaisille suosittuja muotoilutyöpajoja. 

“Olemme notkea ja uusille ideoille avoin kouluyhteisö. Muotoilemme yhdessä muotoilupainotteista peruskoulua. Meillä ei vielä ole valmista formaattia, joten etenemme hitaasti – mutta seuraavan seitsemän vuoden jälkeen olemme jo monta askelta edempänä”, rehtori Mari Suokas-Laaksonen sanoo. Helsinki Design Award onkin hänen mukaansa huikean upea tunnustus nimenomaan työyhteisölle ja oppilaille. 

Mitä tästä kaikesta siis käytännössä jää lapsille ja nuorille käteen? Lainataan lopuksi peruskoulun oppilaita: 

”Muotoilun avulla voi tehdä aika lailla kaikkea. Sitä tarvitaan jokapäiväiseen elämään.”

Mari Suokas-Laaksonen on tavattavissa Weekly Talks -keskustelussa Helsinki Design Weekin päätapahtumapaikka Merikorttelissa perjantaina 15.9. klo 18–19. Samalla lipulla pääset sekä kuulemaan keskustelun että tutustumaan päänäyttelyyn.