Kolumni: Meidän teema on parempi

Helsinki Design Week on vuosittain valinnut itselleen teeman. Kari Korkman kirjoittaa kolumnissaan tämän vuoden teemasta ja sen taustoista.

Helsinki Design Week on vuosittain valinnut itselleen teeman, jolla viestitämme tavoitteistamme ja ohjelmistostamme. Viime vuoden teema ”Aikakone” viittasi muotoilijan kykyyn ennakoida tulevaisuutta. Aikaisempina vuosina kannustimme teemavalinnoillamme tarinankerrontaan, yhdessä tekemiseen ja tekoihin.

Vuonna 2016 maapallo on tavaraa täynnä. Muotoilija on ison moraalisen kysymyksen äärellä: mikä oikeuttaa suunnittelemaan lisää? Uutuuden on oltava vanhaa parempi.  Tällä yksinkertaisella logiikalla Helsinki Design Weekin teema tälle vuodelle on ”Paremmin / Better”.

Helsinki Design Week vastaa omaan huutoonsa ja parantaa kaupunkifestivaalin saavutettavuutta, vaikuttavuutta ja yhteistyötä kumppaneittensa kanssa. Olemme asettaneet lähivuosille kaksi päätavoitetta. Medioituminen kulminoituu ympärivuotisen Helsinki Design Weeklyn kehittämiseen. Alkava kevät sitouttaa uusia ihmisiä ja yhteisöjä luomaan uusia sisältöjä ja välittämään niitä yhä laajemmille lukijakunnille. Kansainvälistyminen tulee näkymään monin eri tavoin Suomessa ja ulkomailla, ja Helsinki Design Weekillä on oma selkeä roolinsa kansainvälisen verkoston rakentamisessa kymmenien eri kaupunkien välille. World Design Weeks julkistetaan Milanossa tulevan huhtikuun 14. päivä.

Miten teemamme näkyy syyskuussa, joka perinteisesti on uusien tuotteiden lanseerausaika? Tutkimusyhtiö Nielsen julkaisi viime vuoden lopulla raportin uutuustuotteiden menestymisestä markkinoilla. Nielsen analysoi yli 8500 eurooppalaista lanseerausta, joista vain 18 oli todellisia läpimurtoja. Joka vuosi suunnitellaan ja tuotetaan siis tuhansia uusia tuotteita, jotka eivät koskaan pysty kattamaan niihin käytettyjä tuotekehityspanostuksia ja säilyvät vähittäiskaupan hyllyillä vain lyhyen aikaa. Vastauksena tähän Helsinki Design Week esittelee tarkkaan kuratoidun Better Design -näyttelyn Helsingin keskustassa. Siihen kelpuutetaan tuotteita, jotka on saatettu oivaltavasti markkinoille ja joilla on ainutlaatuinen kilpailuetu ja uutuusarvo.

Syksyn designviikolla kerromme myös mikä on ”Art-Up – luovien alojen kasvuyritysmalli”. Start-up -yrittäminen on noussut viime vuosien aikana koko kansakuntaa puhuttelevaksi ilmiöksi ja sarjayrittäjät perustavat yrityksiä kuin liukuhihnalla. Digitalisaatio ja globaali toimintaympäristö mahdollistavat skaalautuvuuden ja nopean kasvun. Rahoittajat edellyttävät isoa tuottoa ja mahdollisuutta irtautua muutaman vuoden kuluessa. Luovien alojen yrittäjille kasvu on hitaampaa ja ”exit on elämänuran mittainen”. Miten heille luodaan parempi kasvuympäristö ja löydetään edellytykset pitkäkestoiselle rahoitukselle?

Teemaa voidaan käsitellä myös kansantaloudellisella tasolla. Sitä vaivaa elinkeinorakenteen yksipuolisuus. Olemme aivan liian riippuvaisia investointihyödykkeiden kysynnästä, joka näkyy haavoittuvaisuutena maailmantalouden kohdatessa taantuman. Tarvitsemme lisää kulutustuotteita tuottavia yrityksiä. Meidän täytyy parantaa kykyämme luoda brändejä. Helsinki Design Week käynnistää monivuotisen ohjelman, jonka tavoitteena on nostaa esiin onnistujia ja siten kannustaa muitakin rohkeasti toimimaan. Helsinki Design Weeklyssä Paremmin-teema saakin maaliskuussa kirjoittajakseen Kyrö Distilleryn Mikko Koskisen. Hän on yhtiökumppaneittensa kanssa lyhyessä ajassa onnistunut rakentamaan Napue Ginistä ja koko yrityksestä menestystarinan. Kippis.