Tavoitteena toimiva kaupunki niin jalankulkijoille kuin pyöräilijöillekin

Rambollin ja Helsingin Polkupyöräilijöiden järjestämässä työpajassa tutkittiin kantakaupungin kävely- ja pyöräilyreittien vahvuuksia ja heikkouksia.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritys Ramboll ja Helsingin Polkupyöräilijät ry järjestivät kävely- ja pyöräilykierroksen Helsingin kantakaupungissa osana Helsinki Design Weekin ohjelmaa. Kierrokselle osallistuneet havainnoivat omaa kävely- tai pyöräilykokemustaan keskusta-alueella. Kokeilun avulla saatiin arvokasta tietoa Helsingin kävely- ja pyöräilymaastojen vahvuuksista ja heikkouksista.

Noin tunnin mittaisen kierroksen aikana osallistujat tarkkailivat ja ottivat tuloksia ylös omasta liikkumiskokemuksestaan. Kierrosten jälkeen kokemustyöpajassa vertailtiin ja tutkittiin osallistujien havaintoja sekä pohdittiin, miten Helsingin keskusta palvelisi paremmin jalankulkijoita ja pyöräilijöitä tulevaisuudessa.

Helsingin Baana

“Kuten muotoilussa yleisesti, kaupunkimuotoilussa on kyse ihmisten tarpeiden täyttämisestä, ongelmanratkaisusta ja uusien vaihtoehtojen esittämisestä ja vertailusta”, Rambollilta kerrotaan.

Kierroksilla erityisesti pyöräilijöiden havainnot nostivat esiin kaupungin ongelmakohtia, kuten poikkeusjärjestelyiden vaikutuksen pyöräilijöihin ja puutteet työmaiden heijastimissa.

Katso Rambollin koostamalta videolta kaikki työpajassa esiin tulleet haasteet ja niihin esitetyt ratkaisut:

[button class=”” text=”Katso video” url=”https://youtu.be/ce3C9xXk_hw” ]