Suunnittelutoimisto Kuudes teki Helsinki Design Weekin 2018 festivaali-ilmeen

Weekly kuuli suunnittelija Matti Lehdolta inspiraation lähteistä ja ajatuksista Helsinki Design Weekin vuosi-identiteetin taustalla. Luova toimisto Kuudes on luonut TRUST -teeman ympärille visuaalisen maailman, joka luo vahvojen kuvien ja tekstien välillä ajatuksia herättävän tasapainon.

Määritelkää Kuudes ja sen tehtävä?

Kuudes luo kuluttajaymmärryksen pohjalta uusia palvelu- ja tuoteinnovaatioita ja toteuttaa ne puhuttelevan muotoilun kautta. Poikkitieteellisyys ja palvelumuotoilullinen ajattelutapa läpileikkaavat kaikkea työtämme: kehitämme konsepteja yhdessä käyttäjien kanssa luodaksemme jotain mikä toimii myös käytännössä, ei vain koneen ruudulla.

Miksi halusitte tehdä Helsinki Design Weekin vuoden 2018 ilmeen?

Design nähdään usein liian kapeasti, ja olemmekin aina halunneet avata laajemmalle yleisölle sitä, mitä kaikkea muotoilu on. Helsinki Design Week on ehdottomasti tämän genren tärkein ja rakastetuin toimija, jota niin designyhteisö kuin suuri yleisö arvostavat. Siksi on ilo toimia yhteistyössä Helsinki Design Weekin kanssa. Suunnitelmissamme on myös järjestää jokavuotinen ruoka-alan vaikuttajatilaisuutemme Nordic Food Branding osana tämän vuoden festivaalia.

Mistä inspiraatio HDW:n ilmeeseen sai alkunsa ja keitä sen takana on? Mitä HDW:n ilmeellä halutaan kertoa?

Vuoden 2018 teema TRUST on meistä erittäin inspiroiva: se on ymmärrettävä ja kaikkialla läsnä, mutta silti abstrakti ja tuntematon. Tämä mahdollistaa sen, että voimme leikitellä luottamuksen käsitteellä: halusimme nimittäin yllyttää ihmiset katsomaan teemaa uusin silmin. Valokuvat kertovat luottamuksesta kiinnostavalla tavalla, joka ennemminkin herättää kysymyksiä kuin antaa valmiita vastauksia. Emme tuo esille ilmiselvää ja suoraviivaista näkemystä luottamuksesta, vaan oma ajatus luottamuksesta pitää luoda tekstin ja kuvan yhteispelin perusteella. Koski Syväri teki upeaa työtä kuvien kanssa. He toivat oman näkemyksensä peliin ja toteuttivat kuvat, jotka konkretisoivat ajatuksemme täydellisesti.

Helsinki Design Weekin kanssa Kuudennelta ilmettä ovat olleet tekemässä Piëtke Visser (luova johtaja), József Gergely Kiss (designer), Jérôme Bodin (designer), Matti Lehto (konseptisuunnittelija) ja Wilma Halén (projektipäällikkö).

Mitä muuta teillä on työn alla?

Olemme yhä enemmän mukana isoissa, strategisissa transformaatioissa, tekemässä niistä arkipäivää uusilla tuote- ja palveluinnovaatioilla. Meiltä haetaan yhä enemmän digitaalista osaamista, ja siihen olemmekin myös panostaneet. Loppuvuodesta avattu Easton Helsinki -kauppakeskus oli hieno esimerkki työstä, jonka vain Kuudes olisi pystynyt tekemään: autoimme kaikessa kaupallisesta konseptista, asiakasymmärrykseen, palvelumuotoiluun, visuaaliseen identiteettiin ja tilasuunnitteluun asti. Tällaisia projekteja, joissa koko Kuudennen väki on mukana, alkaa olla yhä enemmän.

Teemme parhaillaan kuluttajaymmärrystyötä Kiinassa. Kumppaninamme on Fudanin yliopisto, joka on maan arvostetuimpia oppilaitoksia. Tämä on jatkumoa Suomessa ja Ruotsissa tehdyille Tiedostava Kuluttaja –tutkimuksille, mutta tällä kertaa missiomme on toisenlainen: avittaa pohjoismaisia ruokayrityksiä kansainvälistymään tulevaisuuden suurimmille markkinoille. Design ja kuluttajien syvällinen ymmärtäminen ratkaisevat sen, kuka näillä markkinoilla pärjää ja kuka ei. Potentiaali on valtaisa ja me haluamme, että täällä Pohjolassa myös hyödynnetään se. Työmme löydökset julkaistaan syksyn Helsinki Design Weekillä!

Kuudennen terveiset tulevan festivaalin kävijöille?  

Luottamuksessa ja designissa on paljon samaa. Ne ovat molemmat kaikkialla. Designia on sekä hyvää että huonoa, luottamusta joko on olemassa tai sitten sitä ei ole ollenkaan. Joka tapauksessa joudumme elämään niiden kanssa.

Toivommekin, että tämän vuoden festivaali herättää ihmiset miettimään, miten luomme parempaa muotoilua ja sitä kautta lisäämme luottamusta yhteiskunnassa. Toivottavasti luomamme identiteetti innostaa kaikki festivaalikävijät pohtimaan tätä kysymystä.