Tulevaisuuden suunnittelua kaupungintalon aulassa

Kauppatorin varrella oleva Helsingin kaupungintalo on yksi tämän vuoden Helsinki Design Weekin päätapahtumapaikoista. Designviikon jälkeen kaupungintalon aula menee loppuvuodeksi remonttiin aulan uudistustöiden johdosta. Aula avataan jälleen yleisölle ensi vuoden alussa.

Kaupunkimuotoilupäällikkö Päivi Hietanen näkee yhteistyön tulevan tänä vuonna heille erittäin sopivaan ajankohtaan.
”Tämä on hieno tilaisuus päästä testaamaan uuden aulakonseptin ideoiden toimivuutta käytännössä ennen remontin alkua”, Hietanen kertoo.

Edellisen kerran kaupungintalon aulaa uudistettiin kymmenen vuotta sitten. Silloin aula avattiin yleisölle ja siellä aloitettiin muun muassa näyttelytoiminta ja neuvonta. Nyt on aika saada kaupunkilaiset vielä enemmän mukaan kaupungin kehittämiseen. Tähän aulan uudistus myös tähtää.

”Tapahtumille on selkeä tarve. Se on toimintaa joka tekee aulaa eläväksi ja kutsuvaksi”, Hietanen sanoo.

Uudistuksen suunnittelu on ollut aktiivisesti käynnissä kevään ajan. Muotoilutoimisto Kuudes Helsinki on ollut toteuttamassa suunnitteluprosessia palvelumuotoilun keinoin. Huhtikuussa kaupunginkanslian ja kaupungin toimialojen henkilöstö, sekä aktiiviset asukkaat ja sidosryhmät ideoivat työpajassa aulan sisältöä. Työpajojen rinnalla kulki haastattelu- ja vertailututkimukset. Näiden pohjalta päädyttiin kolmeen eri teemaan, jotka ovat työhuone, tapahtuma-areena, sekä Helsinki-kokemus.

”Työhuoneen ideana on kutsua kuntalaisia kehittämään Helsingin tulevaisuutta kaupungin virkamiesten kanssa. Jos kaupungin historia on museoissa on tulevaisuus aulassa”, Hietanen kiteyttää.

Ideoinnista koottiin konseptinäyttely, joka oli toukokuussa esille kaupungintalon aulassa. Näyttelyssä kaupunkilaiset pääsivät kommentoimaan jo suunniteltuja sisältöjä, sekä tekemään omia ehdotuksia. Päivi Hietaselle on jäänyt yksi kävijän arkipäivään kuuluva, konkreettinen ehdotus mieleen.

”Ehdotuksena oli korostaa puhtaan vesijohtoveden merkitystä arjessa tuomalla aulaan vesipiste, missä kaupunkilaiset ja turistit voivat täyttää omat pullonsa”, Hietanen kertoo.

Puhtaan vesijohtoveden korostaminen sopii erinomaisesti Helsingin kaupungin tavoitteeseen olla maailman toimivin kaupunki, jossa on maailman edistyksellisin arki. Tämä, sekä muut kaupunkilaisten ehdotukset otetaan huomioon nyt käynnissä olevassa aulan lopullisessa suunnittelussa, jossa viedään ratkaisuja käytäntöön ja katsotaan mitä kaikkea on mahdollista toteuttaa. Aulan arkkitehti- ja sisustussuunnittelusta vastaavat Verstas Arkkitehdit ja Suunnittelutoimisto Koko3.

Aulan uudistus innostaa suunnittelemaan tulevaisuutta, ja samanaikaisesti se kunnioittaa perinteitä. Arkkitehti Aarno Ruusuvuori uudisti kaupungintalon sisätilat perusteellisesti vuosina 1965–1970. Kaupungintalo on yksi modernin suomalaisen arkkitehtuurin merkkiteoksia. ”Aulan uudistuksen tavoitteena on edelleen toteuttaa Ruusuvuoren suunnittelun taustalla olleita ajatuksia avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja symmetriasta”, Hietanen sanoo.

Yhtenä tärkeänä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret aulan uudistuksessa. Tavoitteena on aktivoida asukkaita mukaan kaupungin kehittämiseen. ”Haluamme ottaa aulassa käyttöön uudenlaista osallistamisen ja vuorovaikutuksen kulttuuria, missä erityisesti lapset ja nuoret oppivat uusia tapoja tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa”, Hietanen painottaa.

Lue lisää Helsinki Design Weekin ohjelmasta kaupungintalolla täältä.