Kaupungintalo toimii Helsinki Design Weekin vuoden 2018 päätapahtumapaikkana

Kuinka kaupungin ja kaupunkilaisten välinen luottamus näyttäytyy? Mihin helsinkiläiset luottavat? Kuinka muotoilulla voidaan lisätä luottamusta? Näihin kysymyksiin etsitään vastausta, kun Helsinki Design Week valtaa muutostöissä olevan Helsingin kaupungintalon aulan ja täyttää sen näyttelyillä, keskusteluilla ja työpajoilla.

Viikon aikana kaupungintalolla tutkitaan ilmiöoppimisen keinoin miten erityyppiset kaupunkitilat tuottavat erilaisia tapoja elää, juhlitaan 75 vuotta täyttävää kouluruokailua sekä sosiaalisia innovaatioita ja ratkaisuja ongelmiin muotoilun avulla.

Tutustu kaupungintalolla järjestettäviin tapahtumiin:

50 Years Later Solves Wicked Problems

6.9. 10:00-15:00

50 years later on tulevaisuuteen katsova, Arctic Design Schoolin järjestämä viiden työpajankokonaisuus Suomessa.

Toimiva Helsinki – pelaa ideasi budjettiin

6.9. 15:00-16:30 / 7.9. 09:00-10:30

Toimiva Helsinki on ongelmanratkaisupeli, jonka tavoitteena on keksiä ideoita kaupungin osallistuvan budjetoinnin ehdotuksiksi.

Osallistuvan budjetoinnin Toimiva Helsinki -peli on kokeiluvaiheessa, ja Helsinki Design Week -viikolla pääset mukaan kokeilemaan ja kehittämään sitä. Peliä ohjaavat stadiluotsit.

Helsingin kouluruokailu 75 vuotta

7.9.-16.9. 

Helsinkiläinen kouluruokailu 75 vuotta ilmiönä. Helsinkiläinen kouluruokailu ja sen pitkä jatkumo tulee tutuksi työpajatyöskentelyn keinoin koululaisille, kaupunkilaisille ja laajalle yleisölle. Kaupungintalon aulan työpajatyöskentelyssä paneudutaan helsinkiläisen kouluruokailun menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen 10.-12.9.  Viikko alkaa Lasten Designviikon avajaisilla 7.9. klo 11.00.

Yhdenvertaisuus kilpailuedun lähteenä – Asiakaslähtöisyys puheista tekoihin huomioimalla erityisryhmät ja ikääntyvä väestö

7.9. 15:00-17:00

Laurea ammattikorkeakoulu ja joukko erityisryhmiä edustavia järjestöjä ovat yhteiskehittäneet uudenlaisen Design for all – toimintamallin, jonka avulla mikä tahansa organisaatio voi kehittää tuotteita ja palveluita yhdessä erityisryhmiä edustavien kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tilaisuudessa tutustutaan lisäksi lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin, sekä demonstroidaan käytännössä palvelukokemuksia erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Lasten designviikko Kaupungintalossa: Muotoileva kaupunki – koululaiset kaupunkitutkijoina

10.9.-14.9. 09:00-15:00

Muotoileva kaupunki – koululaiset kaupunkitutkijoina on osallistavaa kaupunkitutkimusta, yhteisötaidetta ja ilmiöpedagogiikkaa yhdistävä projekti.

Muotoilukasvatusseminaari 

10.9. 13:00-15:00

Helsinki Design Week ja Suomen muotoilukasvatusseura SUOMU tarjoavat Lasten designviikolla opettajille ja kaikille luovasta oppimisesta kiinnostuneille Muotoiluoppimisen seminaarin. Seminaarin ohjelmaan on koottu paketti konkreettisia ja hyödyllisiä esimerkkejä muotoiluoppimisesta koulussa sekä käytännön sovelluksia, joita voi ottaa heti käyttöön opetuksessa. Muotoilukasvatus tuo oppimiseen muotoilun työvalineet.

Muotoilututkimusta niin että hitaampia heikottaa

10.9. 16:00-18:00

Hidasta tutkimusta nopeassa muodossa! Kymmenet muotoilun tutkijat esittelevät töitään 3 minuutin pikakelauksina, joiden välissä yhtä nopeaa vuorovaikutusta yleisön kanssa.

Millainen kaupunki? – Kaupunkitilaohjeen lanseeraus 

11.9. 15:00-18:00

Helsinki Design viikkojen aikaan julkaistaan Helsingin uusi kaupungin ulkotiloja koskeva Design Manuaali eli Kaupunkitilaohje. Se on julkisen kaupunkiympäristön hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja. Ohje helpottaa laadukkaan ja viihtyisän kaupunkiympäristön toteuttamisen jakamalla tietoa hyviksi todetuista ratkaisuista.

Ohjeen tavoitteena on paitsi esteettisesti kestävän ja tunnistettavan kaupunkikuvan vahvistaminen, myös kaupunkitilan toimivuus, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, viihtyisyys, laadukkuus, kestävyys ja ekologisuus.

Design & Government 

13.9. 08:30-11:00

Tämä tapahtuma on sarja muotoilijoiden ja tutkijoiden moderoimia pöytäkeskusteluja. Tapahtumaan on kutsuttu muotoilijoita ja muotoiluhenkisiä julkishallinnon virkamiehiä ja työntekijöitä. Yhteisötapahtuman tarkoituksena on pohtia ja kommentoida muotoilun suuntaa julkishallinnossa, vaihtaa kokemuksia, sekä pohtia osaamisen kehittämistä, ja muotoilun haasteita ja rajoituksia julkishallinnossa.

OSBU Design Jam

12.-14.9.

Helsingin osallistuva budjetointi käynnistyy syksyllä 2018. Kaupunki avaa noin 4,4 miljoona euroa budjettiaan, ja kaupunkilaiset voivat ehdottaa ja äänestää siitä, mihin rahaa käytetään. Hae mukaan OSBU Design Jamiin kehittämään osallistuvaa budjetointia. OSBU Design Jam on kolmipäiväinen ideointityöpaja, johon ovat tervetulleita kaupunkilaiset, muotoilijat ja kaupungin työntekijät. Mukaan valitaan 30 osallistujaa.

Trust in Urban Nature  Mannahatta 1609 Manhattan 2019 -2409

13.9. 16:30-17:30

Eric W. Sandersonin luento Mannahatta projektista.

Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja osallistava suunnittelu – luento ja cocktail-tilaisuus

14.9. 15:00-17:00

Opettaminen muuttuu, joten tilojenkin on muututtava. Uuden opetussuunnitelman myötä tilat mukautuvat koulujen ja päiväkotien monimuotoisiin tarpeisiin.

Puhujina kehityspäällikkö Mikko Kyrö ja sisustusarkkitehti SIO Stiina Kiuru, Lekolar.