TRUST-kolumni: Kaupunki on hyvää elämää varten

Pyysimme viiden eri alan asiantuntijaa kirjoittamaan kolumnin Helsinki Design Weekin tämän vuoden teemasta ’TRUST’. Lue alta Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mietintöjä aiheeseen liittyen. 

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Toimiva kaupunki näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Pelkkä toimivuus ei tulevaisuuden globaalissa kilpailuasetelmassa kuitenkaan riitä. Parhaiden osaajien ja investointien houkuttelussa infraa tärkeämpää on kulttuuri. Ihmiset ovat valmiita sietämään toimimattomuutta, jos kulttuurinen viitekehys on inspiroiva. Tässä on myös Helsingin vahvuus. Kaupunki on yhdistelmä rationaalista toimivuutta ja omaperäistä rosoisuutta.

Kulttuurin luomisen edellytys on osallisuus. Kaupunki on tulevaisuudessa yhä enemmän alusta, jolle ihmiset, yritykset ja organisaatiot rakentavat omaa toimijuuttaan. Aikainen esimerkki tästä on Ravintolapäivä. Osallisuus ja aktiivisuus omassa kotikaupungissa edellyttää turvallisuuden tunnetta ja mutkatonta yhteiseloa suhteessa kaupungin rakenteeseen. Tulevaisuudessa kaupungin tehtävä onpoistaa esteitä ja tehdä mahdolliseksi. Kaupunki on tulevaisuudessa yhä enemmän yhteisö – ei koneisto.

 

Jan Vapaavuori on helsinkiläinen poliitikko ja Helsingin pormestari. Hän on toiminut kansanedustajana vuosina 2003-2015, ja asuntoministerinä sekä elinkeinoministerinä neljässä hallituksessa vuosina 2007-2015. Ennen valintaa Helsingin pormestarin tehtävään Vapaavuori toimi Euroopan investointipankin varapääjohtajana Luxemburgissa.