Talk Parties tänä päivänä

Kun ei ole mahdollisuutta kokoontua fyysisesti tapahtumissa, keskusteluyhteydet ja yhteisöllisyys tuntuvat hiipuvan. Ja niin ne hiipuvatkin. Siinä, mitä meillä oli ja mitä nyt on, on selvä ero. Kuinka edistää muotoilua koskevaa keskustelua? Helppoa ratkaisua ei ole. Keskustelu pitää vain aloittaa.

Brändien ja niiden liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut Jeremiah Tesolin syntyi Kanadassa, mutta vaikuttaa nykyisin Helsingissä. Helsinki Design Weeklylle toimittamassaan juttusarjassa hän pohtii luovan vuorovaikutuksen parhaita käytäntöjä ja selvittää ajankohtaisimpia keskustelunaiheita. Tarinaa voi seurata ensin Weeklyn kautta ja Helsinki Design Weekillä syyskuussa. 

Yksi keskusteluehdotuksista muodostui vuonna 2014 Helsingissä tehtyjen töiden yhteydessä. Silloinen luova Talk Parties -tapahtumasarja osallisti ihmisiä uusilla tavoilla. Perustimme tapahtumat yhdessä Esko Kilven kanssa keinoksi käsitellä olennaisia keskustelunaiheita uudenlaisessa vuorovaikutuksessa. Talk Parties -tapahtumasarjan muotoiluun osallistui niin monia ihmisiä, ettei kaikkia voi tässä luetella. Kukin osallistuja auttoi saavuttamaan lisää kollektiivista ymmärrystä siinä hetkessä, ja sitten jatkoimme kaikki eteenpäin ja hyvä muisto eli jonkin aikaa.

Jeremiah Tesolin
Jeremiah Tesolin

Talk Parties -tapahtumissa oli kyse uusien työtapojen kokeilemisesta sekä ihmisten ja aiheiden yhdistämisestä. Erityisen olennaista oli luoda yhteyksiä pienten helsinkiläistiimien kesken eri paikkojen kautta erilaisilla uusilla kokoonpanoilla. Fasilitoimme dialogia tavalla, jonka varsinkin Eskon kaltainen tyyppi hallitsi todella hyvin.

Mistä tulee nimi Talk Parties? Lähdimme alun perin järjestämään sosiaalisia, eri alojen yhteistyöhön tähtääviä tapahtumia, mutta tapahtumatuotanto sinänsä ei ollut tavoitteena. Luovan yhteisön sisällä oli siihen aikaan tarvetta synnyttää merkityksellistä keskustelua. Meillä ei ollut mitään sovittua agendaa tai tavoitteita, vaan nostimme keskusteluun tiettyjä teemoja. Projektina oli se, että meillä oli projekti, jonka puitteissa toimia.

Jossakin vaiheessa pohdimme, haluaisivatko osallistujat toiminnallisempaa lähestymistapaa. Ihme kyllä, se ei koskaan noussut esiin. Tekemiselle oli jo olemassa riittävästi foorumeita. Merkityksellinen keskustelu tuntui erilliseltä toiminnalta. Keskustelua käytiin niin kuin juhlissa, ja se riitti.

Miten Talk Parties -konsepti toimii tänä päivänä? Aloitteen taustalla oli ajatus, että luovuus on ennemmin verkostoitumista kuin yksilöllinen ilmiö. Esko on kirjoittanut paljon siitä, että luovuudessa on kyse vuorovaikutuksesta. Jos lopputulosta ei ole määritetty, pitää harjoittaa uudenlaista vuorovaikutusta, jotta syntyy uusia luovuuden muotoja. Voisiko Talk Parties -ajattelun ja -toiminnan tuoda tähän päivään ja jalostaa tämän päivän tarpeisiin? Olisiko tässä keino edistää entistä parempaa keskustelua muotoilusta? Tuntuu, että näin on ja että pitää vain päästä alkuun.

Yksi ensimmäisistä Talk Parties -tilaisuuksista alkoi kysymys ja vastaus -teemalla. Yleisön kutsuminen paikalla oli keino lisätä tietoutta. Nykypäivän tilaisuudessa ei voi tavata ketään henkilökohtaisesti. Mistä siis voi pyytää ja saada apua? Pureudun jatkossa syvemmin aiheeseen ja katson, mihin se johtaa. 

Jeremiah Tesolin on asunut Suomessa yli 20 vuotta ja omistautunut auttamaan suomalaisia yrityksiä saavuttamaan kansainvälistä menestystä. Uran kohokohtia ovat olleet työskentely luovana johtajana Iittalassa ja Arabiassa, brändin kehittäminen Marimekossa ja luova johtajuus Nokialla. Merkittävä osa suunnittelutyötä on ollut muodostaa odottamattomia yhteyksiä ihmisten ja projektien välillä, ja tätä Tesolin kehittää edelleen tänäkin päivänä.

Helsinki Design Week 9.–19.9.2021.