Weeklyn uusi logo on suunniteltu kestämään kymmeniä vuosia

Helsinki Design Weekly on Suomen ainoa itsenäinen muotoilumedia. Kaksikielinen, viikottainen uutiskirje ja verkkomedia tarjoaa viikoittain ilmiöitä, uutisia ja keskustelua muotoilusta ja arkkitehtuurista. Sisältö huomioonottaen ei ole samantekevää, miten sen tunnus on muotoiltu. Helsinki Design Weekin ja Weeklyn verkkosivun uudistuksessa tarjoutui mahdollisuus luoda Weeklylle entistä itsenäisempi ja tunnistettava oma logo. Suunnittelijaksi kutsuttiin yksi Suomen palkituimmista graafikoista Ilkka Kärkkäinen.

“Ajatus oli suunnitella nimilogon lisäksi kuviomerkki. Sen avulla voidaan kertoa tarinaa ja avata sisältöä hieman enemmän kuin pelkästään nimilogolla ja typografialla. Tämä tukee myös Helsinki Design Weekin ja Weeklyn medioitumista, “ Kärkkäinen kertoo Weeklylle. “Halusin myös avata ajatuksen Weekly-lyhenteen takana. Sanana se assosioituu vahvasti uutismediaan. Viikottaisen uutismedian juuren juontavat 1700 -luvulle ja sanomalehtiformaattiin, joten tunnuksen w-kirjaimessa voi nähdä kaksi avattua lehteä. Tunnuksen muotokieli viestii myös nykyajan sähköistä formaattia, tyylitellyn salamakuvion avulla.”

Olet suunnitellut lukuisia logoja, brändi-identiteettejä, kirjoja ja julisteita. Onko sinulla suunnittelufilosofiaa?

“Suunnittelufilosofiaani kuuluu muotoilla aikaa kestäviä, yksinkertaisia ratkaisuja. Minusta se on vastuullista suunnittelua. Olisi hienoa nähdä Weekly -logo vielä kymmenienkin vuosien jälkeen käytössä. Graafisen suunnittelun kuuluu elää ajassa ja peilata ympäröivää maailmaa. Tunnuksen on kuitenkin oltava selkeä ja ymmärrettävä, kuin saareke mediahälyn, kuva- ja sanavirtojen keskellä.”

“Uuden logon merkkikieli edustaa klassista modernismia. Vaikka ajatus w- alkukirjaimesta ei ole uusi, niin tässä tapauksessa sen käyttö on funktionaalista ja perusteltua. W-kirjain toimii paitsi itsenäisenä kuviomerkkinä vaikka profiilikuvassa, niin se myös jakaa pitkän nimen lyhyemmäksi ja helpommaksi Weekly-sanaksi. Väreistä ei tarvinnut edes käydä keskustelua – musta oli kaikkien mielestä juuri se oikea.”

Millaisia ajatuksia toivot, että uusi tunnus herättää?

“Merkkisuunnittelu on onnistunutta silloin kun ihmiset ajattelevat että näinhän tämän kuuluukin olla. Merkin tulee olla luonteva osa sitä ympäröivää maailmaa. Tunnus puhuu samaa kieltä Weekly-median kanssa ja jättää positiivisen muistijäljen. Suunnittelijana olen tottunut kaikenlaiseen palautteeseen sekä siihen, että samankaltaisia merkkejä löytyy ympäriltä. Ihmiset myös mielellään muistelevat vanhoja merkkejä ja miettivät mistä uusien merkkien muotokieli on peräisin. Merkkisuunnittelun peruselementit ovat usein neliö, pallo ja kolmio. Tietenkin lopputulokset herättävät assosiaatioita – ei se ole vaarallista.” 

“Hyvä logo kestää aikaa. Hyvä tunnus tukee yrityksen, yhteisön tai brändin strategisia tavoitteita ja peilaa sen missiota ja visiota. Se vastaa asetettuihin tavoitteisiin, on selkeä ja johdonmukainen, mutta myös kiinnostava ja kilpailjoista erottuva. Hyvä tunnus saa aikaan oivalluksen ja jokainen löytää siitä jotain sellaista, joka tuo lisäarvoa. Minulle tärkeää on, että tunnus on mahdollisimman funktionaalinen. Sen tulee toimia isona ja pienenä, kaikissa kanavissa ja pinnoissa.”

Ilkka Kärkkäinen