Taiste ja digitaaliset ratkaisut myrskyisässä toimintaympäristössä

Millaiseksi muodostuu yritysten kotisivujen merkitys nykypäivän haastavissa olosuhteissa? Onko digitaalisia ympäristöjen mahdollista säilyä merkityksellisinä ajassa, jolloin kaikki voi muuttua silmänräpäyksessä? Suomalainen Taiste rakentaa sulavia ratkaisuja vaikeina aikoina.

Helsinki Design Week ja Weekly aloitti talvella 2020 hankkeen, jonka tarkoituksena oli uudistaa verkkosivut ja päivittää yrityksen digitaalinen ilme sekä verkkoläsnäolo. Hanke, joka eteni tehokkaasti, mutta josta muodostui muuttuvien olosuhteiden puitteissa “lähes eksistentiaalinen kokemus”. “Merkityksellisen verkkosivuston rakentaminen on varmasti aina haastavaa, mutta tällä hetkellä tapahtuma-alalla operoivalle toimijalle siitä tuli lähes kriisivetoista”, ohjelmajohtaja Anni Korkman tarkentaa. 

Yritys toivoikin uudistusta, joka ei ainoastaan vastaisi sen kestäviä arvoja, vaan tarjoaisi digitaalisen ympäristön, joka kestää aikaa ja on dynaaminen niin, että se pystyy sopeutumaan muutoksiin niin käyttäjien tarpeissa, ympäröivissä olosuhteissa kuin sivuston sisällössä.

Hankkeen yhteistyökumppaniksi valikoitui muotoilutoimisto Taiste, joka tunnetaan selkeiden ja sulavien digitaalisten ratkaisujen kehittäjänä. Taisten Helsingin toimiston suunnittelujohtaja Sami Sorvalin mukaan yhteistyö Helsinki Design Weeklyn kanssa on loistava esimerkki kuvaamaan sitä, miten Taiste lähestyy digitaalisen muotoilun ratkaisuja vallitsevissa olosuhteissa. Suunnitteluprosessit perustuvat perusteellisesti testattuihin ja tutkittuihin menetelmiin, jotka muodostavat pohjan lähestymistavalle, jota voitaisiin Sorvalin mukaan kutsua “minimalistiseksi”.

”Suunnitteluprosessien ja -menetelmien lähtökohta on yhdistelmä asiakkaan tavoitteita ja käyttäjäymmärrystä, jotta päästään siihen, mitkä palvelun todelliset tarpeet ovat”, viestintäpäällikkö Tuomas Jalamo avaa.

Se tarkoittaa, että jokaisen projektin ensimmäiseksi askeleeksi muodostuu asiakkaan tavoitteiden määrittäminen ja se, kuinka lopputuote mahdollisesti auttaa niiden saavuttamisessa. “Me lähestymme suunnittelua määrittäviä parametreja yhteistyö työpajojen kautta varmistaaksemme, että kaikki osapuolet jakavat saman vision”, Sorvali vahvistaa. ”Meille tärkeintä on onnistumisen aspekti: miten saitista saadaan merkityksellinen?”

“Jotta digitaaliset tuotteet pysyisivät ajankohtaisina, on niitä jatkuvasti tutkittava tuotteen roolin, sisällön laadun ja ylipäätään sen perusteella, tarvitsevatko käyttäjät niitä todella”, UX-suunnittelija Sami Kähkönen jatkaa. Helsinki Design Weekin kotisivun tarpeeksi muodostuikin digitaalinen ympäristö, joka vastaisi niin yrityksen kaupallisiin tarpeisiin kuin vuosittain fyysisesti järjestettävän muotoilufestivaalin vaatimuksiin. Ympäristö, jonka dynaaminen luonne olisi kykeneväinen vastaamaan myös ympäröivän maailman alati tarjoamiin haasteisiin. 

“Odottamattoman edessä, sivuston on kyettävä vastaamaan muutoksiin salamannopeasti ja ketterästi.”

UX-suunnittelija Sami Kähkönen

Kähkösen mukaan tämä tarkoitti sitä, että suunnitteluprosessin työpajavaiheet sisälsivät kysymyskierroksia, jotka tutkivat sivuston elementtejä tinkimättömästi. Tärkeintä oli löytää elementit, jotka todella ovat tarpeellisia – ja hankkiutua eroon niistä, jotka eivät sitä ole. Vanhan Helsinki Design Week -sivuston kohdalla todettiin, että alustasta oli muodostunut liian raskas. Sivusto piti yksinkertaisesti sisällään liikaa tietoa. Sisältöä, joka oli luokiteltava huolellisesti harkitun hierarkian mukaan. Hierarkian, joka auttaisi luomaan sivuston, jolla käyttäjä voi nauttia vierailustaan eksymättä tai tuntematta hämmennystä.

Hankkeen haasteeksi muodostui lopulta myös navigointi vallitsevan pandemian aiheuttamilla, myrskyisillä vesillä. Kriisi, johon myös Korkman viittasi, on ajanut tapahtumat maailmanlaajuisesti toimimaan hybridimuodossa. Useimmat ovat nyt pakotettuja tarjoamaan kattavia ohjelmia, jotka tapahtuvat sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä. 

Taiste päätti lähestyä haasteita komponenttipohjaisen ajattelun kautta. Suunnitelutavan, joka käytännössä tarkoittaa, että kaikki sivuston osat voidaan helposti luoda olemassa olevia komponentteja ja osia yhdistelemällä niin, että niitä voi helposti vaihtaa ja siirtää. “Jos sivuston rakenne pidetään joustavana, sen on helpompi sopeutua muutoksiin”, Kähkönen kertoo. Kun ne aidat puretaan, sivusto hengittää. Siis: minimalistista suunnittelua, joka Jalamon mukaan johtaa lopulta intuitiivisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi verkkosivustoksi, joka toimii juuri niin kuin sen tulisikin toimia – ilman, että käyttäjän tarvitsee koskaan pohtia sen muotoilua. Tai Helsinki Design Weekin ja Weeklyn tapauksessa, digitaaliseksi kodiksi Pohjoismaiden suurimmalle muotoilufestivaalille ja Suomen johtavalle muotoilumedialle, joka tarjoaa viikoittain upeita ilmiöitä, uutisia ja keskustelua muotoilusta sekä arkkitehtuurista.