Antiloopille tärkeintä on pitkäjänteisyys

Helsinki Design Weekin pääyhteistyökumppani on tänä vuonna kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi, jonka omistama historiallinen tehdasrakennus Merikortteli toimii festivaalin uniikkina päätapahtumapaikkana. 

Edelläkävijä Antilooppi omistaa lukuisia kiinteistöjä pääkaupunkiseudulla ja on niiden lisäksi vahvasti sitoutunut myös alueiden kestävään kehittämiseen. Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi kuvailee yrityksen toimintaa ennen kaikkea ihmislähtöiseksi. “Kaikki rakennukset on tehty ihmisiä varten. Niillä on käyttötarkoitus, jonka ymmärtäminen ja tukeminen johtaa ihmisiä palveleviin kiinteistöihin. Ja hyödyttää kaikkia.“ 

Pitkäjänteisyys toiminnan keskiössä

Antilooppi pyrkii olemaan merkittävä ja vaikuttava toimija alueilla, joilla on läsnä. Yrityksen arvot – edelläkävijyys, vastuullisuus ja sitoutuneisuus – kumpuavat strategiasta, jonka tärkein ulottuvuus on Tuomas Sahin mukaan pitkäjänteisyys. “Olemme pitkäaikainen omistaja ja kehittäjä. Kun emme pääsääntöisesti myy kohteita, vaan olemme läsnä pitkään, meidän täytyy olla erittäin sitoutuneita alueeseen, ihmisiin ja siihen muutokseen, jota maailmassa tapahtuu.”

Antiloopin vaikutus näkyykin vahvasti jo esimerkiksi Punavuoressa ja Ruoholahdessa sekä itäisessä kantakaupungissa: Sörnäisissä ja Hakaniemessä. Antilooppi näkee suuren potentiaalin alueissa, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostavia ihmisille. Niitä ei pyritä muuttamaan, vaan tavoitteena on syventää asioita, joita ihmiset arvostavat alueissa jo valmiiksi. “Kantakaupunkimainen ympäristö on sellainen, johon ihmiset haluavat tulevaisuudessakin tulla tekemään töitä. Toisten kohtaaminen on nykyään merkittävä osa työn tekemistä, ja näillä alueilla ihmiset ovat osoittaneet viihtyvänsä myös työajan ulkopuolella. Se on arvokasta.”

Ihmislähtöisesti kohti yhteisiä tavoitteita

Kolmikymmenvuotisen uran ensin Stockmann-konsernissa ja sen jälkeen kauppakeskuksia omistavan kiinteistöyhtiön johdossa tehnyt Tuomas Sahi löytää ihmisistä punaisen langan myös omassa taustassaan. “Olen viimeiset 30 vuotta sovittanut ihmisten haluja ja tarpeita fyysiseen ympäristöön ja siihen, miten ympäristöllä ihmisiä pystytään palvelemaan. Oli se sitten kauppakeskus, tavaratalo, työympäristö – tai Hakaniemi tai Ruoholahti”, kuvailee vuodesta 2016 lähtien Antiloopin toimitusjohtajana toiminut Sahi.

Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi. Kuva: Antilooppi

Sahi näkee työympäristöjen ja kauppakeskusten välillä selkeän analogian. “Jos kiinteistö ei palvele tarkoitustaan, ei sillä ole mitään arvoa”, hän sanoo. Sahi on muun muassa ollut mukana ideoimassa Kampin kauppakeskukseen ylimmän kerroksen ravintolakorttelia 11 ravintolatoimijan kanssa. Kampin Kortteli kehitettiin kauppakeskuksen ostavien asiakkaiden sijaan ensisijaisesti kaupunkilaisille. “Kuitenkin samalla kauppakeskuksen ostavat asiakkaat saavat jotain ekstraa, jota eivät ole tottuneet saamaan.”

Analogia ulottuu myös asiakkuuksiin. Siinä, missä kauppakeskusten vuokralaisten kanssa etsittiin yhdessä keinoja saada ihmiset saapumaan ja viihtymään, pohditaan Antiloopissa asiakkaiden kanssa, miten saada työntekijät viihtymään työpaikoilla – toimistolle työskentelemään saapuminen kun ei enää ole itsestäänselvyys. “Nettikaupan myötä ihmisten ei tarvitse enää mennä kauppakeskuksiin, mutta sitä voidaan tukea, että niihin tahdotaan mennä, tuomalla jotain aitoa lisäarvoa. Sama tilanne on työympäristöissä: ei työpaikalle välttämättä enää tarvitse mennä, mutta ehkä se kannattaisi. Ja ehkä meidän kannattaa työskennellä sen eteen, että sinne myös halutaan mennä”, sanoo Sahi.

Tuomas Sahi muistuttaa, että työ on ollut murroksessa jo ennen korona-ajan tuomia muutoksia. Antilooppi on tunnistanut kaksi keskeistä työn muotoa: yksin työpöydän ääressä tehtävä työ ja kohtaamistyö, jota tehdään yhdessä työkavereiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. “Yksin tehtävää työtä voi tehdä missä vain. Ihmisten kohtaaminen sen sijaan vaatii erilaisia ympäristöjä, tiloja, paikkoja ja mahdollisuuksia. Ja se on vaikuttanut siihen, minkälaisia työympäristöjä me tarjoamme ihmisille.” Sahi näkee, että kohtaamistyö tulee entisestään korostumaan automatisaation myötä, ja erilaisille työnteon paikoille on jatkossa yhä enemmän tarvetta. Ihmisten kohtaaminen tukee myös hyvinvointia työelämässä.

Konkretian tasolla yksin ja yhdessä tehtävien töiden haasteisiin vastaa muun muassa Antiloopin joustava POOL-konsepti, joka tarjoaa mahdollisuuden kolmannelle tai neljännellekin työnteon paikalle toimiston ja kodin välillä. Muun muassa Merikorttelista ja Tallberginkadulta löytyviä POOLeja on tällä hetkellä yhteensä yhdeksän. “Vastuullinen työnantaja ottaa huomioon myös sen, että paitsi erilaisia työnteon tapoja, on myös erilaisia ihmisiä ja elämäntilanteita. Joku haluaa tehdä ns. pulpettityötäkin mieluummin työpaikalla kuin kotona, ja me tahdomme tarjota mahdollisuuksia myös siihen. Kaikkea ei myöskään voi tehdä Teamsissä”, Sahi toteaa.

”Vastuullinen työnantaja ottaa huomioon myös sen, että paitsi erilaisia työnteon tapoja, on myös erilaisia ihmisiä ja elämäntilanteita. Joku haluaa tehdä ns. pulpettityötäkin mieluummin työpaikalla kuin kotona, ja me tahdomme tarjota mahdollisuuksia myös siihen.”

Tuomas Sahi

Konkreettisia tekoja ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin eteen

Yksi Antiloopin toiminnan kulmakivistä on vastuullisuus, joka näkyy jokaisessa yksityiskohdassa aina tilojen materiaalivalinnoista niiden helposti saavutettaviin sijainteihin. Vastuullisuus merkitsee Antiloopille paitsi ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja, myös ihmisten hyvinvointia. “Totta kai hyvinvointia tuetaan sillä, että talot ovat terveitä ja ilmanvaihto toimii, mutta myös esimerkiksi sillä, että voimme tarjota ihmisille parempia mahdollisuuksia hybridityöhön.” Sahi korostaa myös terveen yritys- ja johtamiskulttuurin merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnille ja toimistojen houkuttelevuudelle. Hän näkeekin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin Antiloopin ja sen asiakkaiden yhteisenä päämääränä. “Meillä on vahva yhteinen intressi työnantajien kanssa. Ihmisten pitää aidosti saada työpaikoilta lisäarvoa työhönsä. Ei tavoite ole pelkästään se, että toimistolla on kivempaa, vaan pyrimme auttamaan ihmisiä suoriutumaan työstään paremmin.”

Antilooppi pyrkii täysin hiilineutraaliin kiinteistöportfolioon vuoteen 2030 mennessä, ja kestäviin ratkaisuihin pyritään jo konseptitasolla. Aina valmis -toimistot tarjoavat laadukkaita, valmiita tiloja, joita ei tarvitse remontoida. “Eihän asuntojakaan remontoida kahden-kolmen vuoden välein lattiasta kattoon. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten konseptityöllä voi pienentää hiilijalanjälkeä.” Myös POOL-konsepti pienentää yritysten päästökuormaa tarjoamalla joustavia tiloja. “Jos yrityksen käyttämistä tiloista vaikkapa 20% olisi yhteiskäytössä, jäisi hiilijalanjälki sen verran pienemmäksi. Kolmannet paikat sijaitsevat myös yleensä lähempänä ihmisten asuinpaikkoja, jolloin kulkeminen vähenee.”

Antilooppi ostaa hiilineutraalia energiaa, mutta pyrkii myös kehittämään omistamiensa rakennusten energiatehokkuutta taloteknisillä ratkaisuilla kuten aurinkopaneeleilla. Myös saavutettavuus on tärkeässä osassa vastuullisuusstrategiaa: kiinteistöt sijaitsevat alueilla, joita palvelee julkinen liikenne ja pyöräilyn edellytyksiä tuetaan eri keinoin.

Toimiva kaupunki on monipuolinen sekoitus asumista, työntekoa ja palveluita

Sahin mukaan aktiivinen ja aito kaupunki tarvitsee monenlaisia asioita toimiakseen: asuntoja, työpaikkoja, yksityisiä ja julkisia palveluita. Sahi toivoo, että kaupunki pysyy kaupunkina, ja että edellytyksiä sille vaalitaan. Hän nostaa esiin myös Antiloopin vastuun Helsingin kehityksessä. “Koen, että meillä on velvollisuutta ja vastuuta, koska olemme esimerkiksi Ruoholahdessa ja Hakaniemessä suurin kiinteistönomistaja. Meillä on iso rooli siinä, minkälaisiksi kaupunginosat muodostuvat ja miten ne koetaan.” Jo sillä, minkälaista toimintaa rakennusten kivijalkoihin valikoituu, on suuri merkitys alueen viihtyvyyden ja identiteetin kannalta. Myös kohtuullinen määrä turismia tukee palveluja, ja elinvoimaiset palvelut hyödyttävät kaupunkilaisia. “Se on symbioosi, jossa meillä kaikilla on oma roolimme”, Sahi summaa.

Mikäli Helsinki pysyy ja kehittyy kaupunkina, näkee Sahi Antiloopin ainutlaatuisella strategialla vahvan aseman ja mahdollisuuden kehittää sitä yhdessä asiakkaidensa kanssa. “Ei ole itsestään selvää, että asiakkaat ovat heti valmiita hyppäämään meidän kelkkaamme, koska siihen ei olla totuttu, että kiinteistön omistajilla on mahdollisuuksia, kykyjä ja haluja olla mukana ja tukemassa”, Sahi toteaa ja jatkaa: “Sitä toivon Antiloopin tulevaisuudelle, että nykyiset ja tulevat asiakkaat ymmärtävät tämän, sillä me uskomme vilpittömästi pystyvämme auttamaan ja tukemaan asiakkaitamme täysin siitä riippumatta, miten heillä työskennellään. On erilaisia tapoja tehdä töitä ja meidän täytyy pyrkiä tukemaan niitä kaikkia.”