Lisää visioita, sitoutumista ja kokeilukulttuuria!

Teoriassa ratkaisu ilmastonmuutokseen on yksinkertainen. Siirtymä nykyisestä, kestämättömästä elämäntavastamme kestävään, hiilineutraaliin yhteiskuntaan tapahtuu kolmella askeleella: tarvitsemme ensin inspiroivia visioita vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, sen jälkeen paljon erilaisia kokeiluja ja lopuksi vahvaa sitoutumista muutokseen. Kuulostaa toteuttamiskelpoiselta, eikö?