Seuraavaksi Strelka haluaa tehdä Marsin sijaan Maapallosta elinkelpoisen

Strelka-instituutti on Moskovasta käsin kymmenen vuoden aikana uudistanut Venäjän kulttuurisen maiseman ja noussut kaupunkisuunnittelun johtavaksi toimijaksi. Seuraavaksi se etsii keinoja välttää Maapalloa uhkaava ekologinen ja yhteiskunnallinen romahdus käsittelemällä planeettaamme kokonaisvaltaisena suunnitteluprojektina. Strelka on mukana HIAPin muotoilijaresidenssissä.